superior

DestacatFormacióReportatgesServeis

La tecnologia Big Data en el sector turístic

Què és Big Data? Quins beneficis porta al sector turístic en les seves diverses àrees? La tecnologia Big Data permet analitzar gran quantitat d’informació i posar de rellevància dades importants, especialment en el sector turístic. Obre un ventall de possibilitats perquè les empreses puguin millorar els serveis que ofereixen i la gestió interna, que al seu torn és reproduïble a altres sectors econòmics i socials, a part del sector turístic.

Si parlem del sector turístic, una de les característiques més rellevants del Big Data és la informació en temps real de l’oferta i la demanda, dades de gran valor que ens permetran definir la millor estratègia interna, per vendre més i amb el major marge.

Una altra dada de vital importància per a les empreses és la interpretació de les dades de Big Data. És important que siguin de fàcil interpretació i informació visual si parlem d’una eina de Big Data, ja que estem parlant d’un bolcat de milions de dades en temps real.

Un exemple d’eina BD rellevant en el sector d’Allotjaments Turístics és Beonprice, empresa espanyola que té presència ja en més de 12 països, on amb l’ús de l’eina tenim coneixement en temps real de com es comporta la “competència hotelera” a nivell de dades de pricing, oferta, demanda i reputació online. L’ús d’aquest tipus d’eines per exemple per a un hotel és de gran utilitat per entendre qui és i com es comporta la competència hotelera (mateix producte, mateixa zona, etc). Les principals cadenes espanyoles com Room Mate, High Tech, Iberostar, Zenit Hotels, així com centenars d’allotjaments independents la utilitzen per a la gestió de revenue management diària.

La possibilitat de creuar dades automàticament ofereix informació primordial per establir una oferta hotelera i d’oci adequada, i la clau és poder anticipar-se als canvis d’hàbits de consum dels turistes.

Estudis de Big Data en el sector turístic, com el realitzat pel departament de R + D de Telefónica, permeten conèixer aspectes com: origen dels visitants, durada de l’estada per països d’origen, desplaçaments entre destinacions, dies i zones on s’allotgen els turistes, fins i tot la despesa mitjana diària que realitzen a la ciutat.

En l’esmentat estudi es destaquen també les Fortaleses de l’ús del Big Data a la indústria turística: fiabilitat de les dades, Representativitat, Detall de la informació i capacitats de segmentació, Hibridació de les dades amb altres fonts actuals o futures, Nous fluxos d’informació, Possibilitat de noves oportunitats de negoci.

Al meu entendre, en un futur no gaire llunyà, les empreses turístiques que no utilitzin tècniques d’intel · ligència de mercats estan condemnades a desaparèixer, ja que serà de vital necessitat per l’estratègica econòmica interna de l’empresa. Alguns experts ja defineixen el Big Data com “el nou petroli del segle XXI”.

CintaMasso(BeOnPrice)BigData

Cinta Massó

Key Account Manager de Beonprice i Fundadora d’Hotelsconsulting

@cintamasso

Articles relacionats

Back to top button