superior

Organismes / Política turística

Inspeccionen l’hostaleria per l’ús del català

Durant aquesta setmana i fins el 20 de març, els inspectors de la Generalitat portaran a terme una campanya d’inspecció per comprovar si el sector de l’hostaleria compleix amb la llei de política lingüística. 22 inspectors controlaran uns 500 restaurants i hotels de diferents zones turístiques.

El personal que atent al client ha d’entendre el català i la informació escrita i retolació també han d’estar en l’idioma cooficial de Catalunya. La normativa establix que en tots els establiments ha d’haver com a mínim una persona que entengui el català, encara que no està obligada a parlar-lo. També obliga a tenir rètols, cartes del menú i fulles de reclamació en català.

En cas de detectar irregularitats s’obrirà un acta informativa i es donaran a l’establiment tres mesos perquè rectifiqui. Transcorregut aquest temps, l’advertiment pot convertir-se en sanció, segons ha informat la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.

L’hostaleria és el sector que acumula més queixes dels consumidors relacionades amb els drets lingüístics. En 2008 es van presentar 1.500 denúncies en total. Segons el director general de Turisme de la Generalitat, Joan Carles Vilalta, la campanya afectarà a “zones d’alta afluència turística”. /Ag. EP

Back to top button