superior

Organismes / Política turística

La Generalitat redueix un 25% la línia d’ajuts al sector turístic català

El Pla de Desenvolupament Turístic 2009 (PLADETUR), la línia d’ajuts per al sector turístic català de la Generalitat, ha experimentat una important retallada. Dels 8 milions d’euros de l’any anterior s’ha passat a poc més de 6 milions en 2009.

La reducció en un 25% dels ajuts, en un moment de crisi, crida l’atenció quan les administracions estan incrementant el suport públic als diferents sectors de l’economia. Sense anar més lluny, el Plan Renove del Turisme de l’Estat s’ha incrementat en 600 milions d’euros addicionals que s’han sumat a la dotació inicial de 400 milions d’euros. A la reducció del PLADETUR cal sumar que la Generalitat diu que enguany ha ampliat l’univers de beneficiaris d’aquests ajuts i les actuacions incentivables, la qual cosa redueix encara més el volum dels ajuts comparats amb el 2008.

PLADETUR preveu 8 programes d’incentius al turisme destinats a empreses, associacions i ens locals, que incideixen en aspectes com la millora en l’accessibilitat d’establiments turístics, la creació i reforma d’establiments d’allotjament turístic i el foment de línies de negoci d’oferta turística complementària. També s’ha inclòs un apartat d’ajut a la creació i modernització d’oficines de turisme.

Els programes:

• Suport a inversions de millora en l’accessibilitat d’establiments turístics
• Creació i reforma d’establiments d’allotjament turístic
• Foment de línies de negoci d’oferta turística complementària
• Competitivitat empresarial relacionada amb la cooperació empresarial i la Innovació tecnològica
• Creació i modernització d’oficines de turisme
• Foment territorial del turisme (dirigit a ens locals individualment o agrupats)
• Senyalització turística (per a consells comarcals)
• Foment de la qualitat turística (implantació de sistemes de qualitat)

El subdirector general d’Ordenació Turística, Joan Abad, ha assenyalat que aquest programa d’incentius 2009, és una eina al servei de l’economia productiva de Catalunya i del foment a la cooperació empresarial com a eix fonamental de la competitivitat del teixit turístic.

-Tota la informació per demanar els incentius PLADETUR. Aquí

Back to top button