superior

Empreses

La crisi no afecta l’aposta per la qualitat en el turisme espanyol

Fins i tot en temps d’incertesa com l’actual, creixen un 13,4% els establiments turístics que compten amb el distintiu ‘Q’ de qualitat turística que atorga l’Instituto de la Calidad Turística Española (ICTE).

El 2008, un total de 2.502 establiments van aconseguir el distintiu ‘Q’ de qualitat turística. Aquesta xifra suposa un increment del 13,4% respecte a l’any anterior, destacable a més perquè segons l’ICTE s’han registrat fins 150 baixes d’establiments que o complien els requisits.

"En moments de crisi la qualitat és la millor resposta", va recalcar el president de l’ICTE, Miguel Mirones, en la presentació dels resultats de l’enquesta sobre qualitat percebuda elaborada per l’institut entre els viatgers espanyols que gaudeixen d’estades en destinacions nacionals. Mirones va destacar l’important grau de reconeixement de la “Q”, que va definir com una de les marques més conegudes pel sector turístic espanyol.

La crisi es percep en la majoria d’apartats de l’enquesta encara que Mirones destaca que s’evidencia que els espanyols "no renuncien a les seves vacances" sinó que les adapten en funció de la seva actual capacitat adquisitiva.

En aquest sentit, s’ha registrat un significatiu creixement en el nombre de persones que gasten entre 0 i 100 euros, fins a assolir el 62,68%, davant un descens de les persones que gasten entre 101 i 300 euros, que ocupen el 28,3%.

També destaca el creixement de l’ús de cases i pisos propis o d’amics per a vacances que ha passat del 3,3% fins al 15,43%. De fet, el factor d’invitació de familiars o amics va passar a ser determinant en l’elecció de la destinació turística per sobre d’altres variables com la bellesa de la destinació, la tranquil•litat o l’oferta cultural.

S’evidencia a més el descens de gairebé el 50% dels espanyols que viatgen a l’estranger, i un important retrocés de l’avió com a mitjà de transport utilitzat davant el creixement del vehicle particular.

L’enquesta també recull també hàbits quant als canals que el turista usa per contractar els seus viatges. S’aprecia un important descens de les agències en contractació del 14,22% al 4,08%, i creix el tracte director amb el proveïdor mentre que s’estabilitza la contractació per Internet.

L’ICTE es mostra disposat a recolzar al sector de les agències perquè prenguin mesures per millorar la seva competitivitat davant el predomini de la contractació ‘online’, com per exemple, el posicionament a través d’una millora a les pàgines web d’aquestes empreses.

L’enquesta de qualitat turística de l’ICTE es realitza dues vegades a l’any amb caràcter semestral i està realitzada partint de 1.000 persones grans d’edat de totes les comunitats autònomes i en funció del pes demogràfic de cada una d’elles. /Ag. EP

Back to top button