superior

Fires i Congressos

Fluixa assistència d’empresaris al Congrés de Turisme de Catalunya

Els empresaris Joan Molas i Joan Gaspart han criticat públicament la poca implicació de l’empresariat turístic en el III Congrés de Turisme de Catalunya. La primera jornada del Congrés ha estat marcada per la fluixa assistència de professionals, dels poc més de 400 assistents més de la meitat han estat estudiants de turisme.

Ambdós hotelers han aprofitat les seves intervencions per retreure els empresaris que no hagin participat en un Congrés que arriba en un moment de crisi econòmica global i d’incertesa per al sector. Joan Molas ha arribat a quantificar en només 47 el nombre d’empresaris assistents.

Pel que fa al contingut de la primera jornada, una bona part de les intervencions han estat crítiques amb l’administració, principalment amb la Generalitat de Catalunya. El president de la Cambra de Comerç de Tarragona, Albert Abelló, ha iniciat la sessió matinal reclamant més atenció de l’administració per al sector turístic. Per la seva banda, Joan Gaspart, president d’HUSA, ha demanat solucions a l’administració per superar la crisi. També ha exigit a la Generalitat que valori el sector turístic com es mereix perquè aporta al PIB català més de la dada oficial del 12%.

El director general de Turisme, Joan Carles Vilalta, considera que "ara més que mai necessitem diàleg i reflexió". Vilalta ha reconegut que per primera vegada, després de molts anys, el turisme a Catalunya està registrant dades de creixement negatiu pel que fa a l’entrada de turistes estrangers. La coordinadora de l’Observatori del Turisme, Marién André, considera que un cop passada la crisi no es tornarà a l’statu quo viscut durant alguns anys. André ha anunciat que Catalunya està perdent turistes francesos mentre que una destinació com Croàcia n’està creixent en aquest mateix mercat. André ha proposat una reflexió al respecte.

Una de les intervencions més reflexives ha estat la del consultor Angel Díaz, d’Advanced Leisure Services. Díaz considera que el model turístic català es troba en un moment d’obsolescència, que està perdent en innovació turística i competitivitat. Proposa crear grans icones per mantenir la posició de lideratge a Europa, innovar i enfocar la destinació a pocs productes i a clients escollits.

A les sessions de la tarda el president dels hotelers, Joan Molas, ha demanat a les Cambres de Comerç i a la Generalitat que ajudin a les empreses turístiques catalanes, especialment les petites i mitjanes, a internacionalitzar-se. Molas creu que han de ser aquests organismes els que han d’assessorar i facilitar les inversions a l’exterior. Per a Molas "no es pot tancar aquest Congrés sense un compromís ferm" en aquest sentit.

Back to top button