superior

Tecnologies

Espanya, a través del mòbil i de les xarxes socials

El llançament d’un nou Brand Channel d’Espanya a Youtube, una nova aplicació d’Espanya per l’iPad (inclòs el seu disseny a Facebook per a les Oficines Espanyoles de Turisme a l’Exterior), i nous vídeos de la sèrie Timelapse, són les novetats del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç per promocionar Espanya com a destinació turística.

El 80% dels turistes que visiten Espanya són usuaris d’internet, 6 de cada 10 recerques en la xarxa estan relacionades amb viatges, i el 40% del comerç electrònic correspon a vendes de productes turístics. Per això, el Ministeri ha dissenyat una estratègia de promoció d’Espanya a les xarxes socials i aplicacions mòbils, l’objectiu de la qual és interactuar de forma més propera amb el turista. Aquestes aplicacions produeixen empatia amb el turista i l’animen a compartir en les xarxes socials l’experiència del viatge a Espanya, mitjançant fotos i vídeos realitzats durant la seva estada.

El Brand Channel d’Espanya a Youtube permet als usuaris visualitzar més de 300 vídeos sobre Espanya, classificats per temàtiques. A més, els usuaris també poden veure en temps real, mentre visualitzen el vídeo, la temperatura i climatologia de la destinació, una de les informacions més demandades pels turistes.

Dins d’aquest nou Brand Channel s’ha publicat la sèrie "Spain Timelapse Sèries", produïda per Turespaña, que mostra Espanya des d’un punt de vista modern i innovador, i que abarca els diferents productes turístics: sol i platja, esport i natura, gastronomia, cultura i negocis.

Pel que fa a les xarxes socials, s’ha creat una "fan-page" per a cadascuna de les OET, amb l’objectiu d’interactuar amb els usuaris en els seus idiomes locals. I també s’ha desenvolupat una aplicació per a Facebook que permet a les OET realitzar enquestes, concursos i que els usuaris comparteixin les fotos del seu viatge a Espanya.

Finalment, des de Turespaña s’ha creat una aplicació per iPad que permet recórrer activament Espanya.

Back to top button