Apartaments

Entra en vigor la Llei que regula el lloguer d’habitatges turístics

La Llei de l’Habitatge, vigent des d’ahir mateix, obliga tots els immobles que es lloguen amb finalitat turística a comptar amb l’alta d’activitats. Els habitatges ja no es consideraran domicilis particulars i podran ser inspeccionats per les administracions.

Bona part dels habitatges turístics que es posaven al mercat es feia mitjançant un intermediari autoritzat que cobria les obligacions legals i tributàries per l’activitat econòmica que comportava. Ara, el propietari privat que vulgui destinar l’habitatge a lloguer turístic n’haurà d’assumir les obligacions corresponents, comptar amb una llicència municipal i sotmetre’s a les possibles inspeccions. El propietari serà, doncs, el principal responsable de l’activitat i no els intermediaris o les empreses explotadores, com succeïa fins ara.

Els habitatges registrats passaran d’ús privat a ús turístic i podran ser inspeccionats pels ajuntaments o la Generalitat. El règim sancionador contempla multes de fins a 90.000 euros en els casos més greus d’incompliment de la Llei. La Generalitat de Catalunya està treballant en el reglament que regularà els detalls que apunta la nova Llei però seran els municipis els que determinaran, mitjançant les ordenances, el grau de complexitat i d’obligacions en l’atorgament de llicències.

Tal i com ja va informar COMUNICATUR, l’Ajuntament de Barcelona serà dels primers en utilitzar els mecanismes de control que li confereix la nova Llei, principalment per actuar en aquells casos en què els turistes que lloguen els habitatges per dies causen molèsties als veïns.

Back to top button