superior

DestinacionsEstudisFormació

El turisme de Catalunya té una estratègia fins el 2022

El turisme és un sector clau de l’economia de Catalunya. Genera aproximadament el 11% del PIB, amb més de 400.000 afiliats a la Seguretat Social que representen el 13.8% dels ocupats a tota la Comunitat. El teixit turístic està configurat per 78.000 empreses i 918.000 places d’allotjament.

Un sector potent com aquest necessita d’unes directrius de futur. Aquestes han estat definides en el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2018-2022 (PETC), que ha elaborat la Direcció General de Turisme. Els objectius són incrementar la despesa diària per turista; incrementar el pes dels turistes els mesos de març, abril, maig i octubre, fins arribar al 37%; incrementar un 10% els turistes allotjats en les destinacions d’interior; i gestionar de manera intel·ligent el creixement del volum de turistes en el futur

L’any 2018 Catalunya va rebre 19,1 milions de turistes estrangers i el Pla situa en 21 milions el volum màxim de turistes en el 2022

Per aconseguir aquests objectius, el PETC estableix set eixos vertebradors amb 29 iniciatives.

  1. Oferir una experiència turística excepcional: Disposar d’un ampli menú d’experiències amb personalitat pròpia i una bona qualitat de tots els serveis associats (una de les iniciatives inclosa en aquest eix: Executar un programa per a l’eliminació de la pol·lució visual)
  2. Conquerir i retenir els clients adequats: Millorar el màrqueting turístic per tal d’optimitzar al màxim les accions realitzades (una de les iniciatives inclosa en aquest eix: Activar el programa de fidelització de clients)
  3. Atraure les inversions necessàries: Mobilitzar els capitals privats per desenvolupar nous productes i serveis turístics i millorar els existents (una de les iniciatives inclosa en aquest eix: Activar un programa de captació d’inversions turístiques)
  4. Fer un turisme intel·ligent: Implementar les millors pràctiques de responsabilitat social i mediambiental per assegurar que el creixement del turisme és compatible amb la preservació de la qualitat de vida dels habitants i la capacitat futura de continuar creant valor (una de les iniciatives inclosa en aquest eix: Implementar un programa de reducció de la petjada ecològica)
  5. Millorar les condicions competitives de la destinació: Assegurar bones condicions per a les empreses, infraestructures dignes, condicions positives per a la demanda i afavorir l’accés de la indústria turística a la tecnologia i el coneixement (una de les iniciatives inclosa en aquest eix: Activar un programa d’innovació i tecnologia)
  6. Millorar la gestió turística del territori i el seu desenvolupament: Impulsar una planificació turística que ajudi a la redistribució dels fluxos turístics per tot el territori més enllà de Barcelona i el litoral (una de les iniciatives inclosa en aquest eix: Elaborar el Pla Territorial Sectorial de Turisme)
  7. Replantejar l’organització, la gestió i la governança: Desenvolupar un nou sistema de governança per gestionar les problemàtiques sectorials en cooperació amb els actors claus de la indústria (una de les iniciatives inclosa en aquest eix: Implantar un nou sistema de governança)

Pots consultar un resum del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya en aquest enllaç

Articles relacionats

Back to top button