DestinacionsEstudisMercatsReportatges

El sector turístic català necessita viure de nous mercats emissors

Les dades oficials de tancament de l’exercici turístic 2014 revelen, per primera vegada en els darrer anys, una lleu desacceleració del turisme estranger a Catalunya. Tot i l’increment dels números absoluts de turistes i despesa, indicadors com les pernoctacions, la despesa total per estada o la despesa mitjana diària per turista, han estat negatives.

Tal i com vam publicar a Comunicatur a finals de desembre, darrere de les xifres rècord per al turisme del 2014 existeixen alguns interrogants sobre el comportament i la futura evolució del turisme estranger a Catalunya. El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha afirmat que “Catalunya s’ha consolidat definitivament com a destinació turística; estem entre les primeres destinacions turístiques a Europa i volem i estem treballant per ser-ho també a nivell mundial”.

L’administració catalana ha valorat l’exercici com “un excel·lent any turístic, amb un nou rècord de turistes estrangers, superant les incerteses econòmiques i la davallada del turisme rus”. Aquesta afirmació l’avala que la despesa del turisme estranger supera els 15.000 milions d’euros, 866 milions més que l’any anterior (+6,1%) i les arribades d’estrangers ha estat de 16,7 milions de turistes, un 7,2% més que 2013. Com a rerefons negatiu hi ha els descensos en -2% de la despesa diària per turista (119 euros), de la despesa mitjana per estada i turista situada en 897 euros (-1,1%) i de les pernoctacions en un -1,3%.

Segons les dades del balanç, els mercats emissors que han funcionat millor han estat els tradicionals com el francès, el britànic i l’alemany. França lidera amb diferència l’afluència turística amb quasi una tercera part dels estrangers que arriben a Catalunya. En 2014 han arribat un +9,7% més de turistes gals i la seva despesa total ha crescut el +5,5%. Segueixen en el rànquing, el Regne Unit (+5,6% de turistes i +7,7% de despesa) i Alemanya (+12,3% de turistes i +20,1% en despesa). Una bona noticia ha estat la recuperació del mercat italià, immers en una crisi econòmica que estava afectant molt a l’emissió de turistes. Itàlia ha tingut un increment en el nombre de turistes del +19,9% i del +20,4% en la despesa respecte l’any anterior.

Però on Catalunya té capacitat de creixement és en la resta de mercats del món que cada vegada més van sumant augments. En 2014 aquests països no tradicionals han pujat les arribades de turistes en un +7,4% i han incrementat en un 9,9% la seva despesa a Catalunya. És justament en la recerca de nous mercats on es pot atribuir part de l’èxit de la temporada. Pels responsables turístics catalans, “la diversificació de mercats està donant bons resultats i ha estat un factor que ha permès el sector turístic català resistir en moments de crisi”.

Una dada positiva aportada en aquest balanç és que la incorporació de nous mercats emissors emergents i llunyans està reduint la dependència de Catalunya del mercat europeu en gairebé 10 punts percentuals en els últims 8 anys. Però encara hi ha marge per mitigar la dependència d’Europa que el 2005 era del 94,3% i l’any 2014 s’ha situat en el 84,7%. L’efecte positiu d’aquesta obertura al món ho dóna la xifra de despesa que generen aquests nous mercats. Els turistes extraeuropeus han augmentat en 15 punts percentuals el seu pes en la despesa global: mentre que fa 10 anys se situava en el 16,5%, ara ja està en el 31,5%.

Turistes

(en milers)

2014*

% variació interanual 2014/2013

Despesa

(en Milions d’EUR)

2014*

% variació interanual 2014/2013

França

4.568,0

9,7%

2.462,8

5,5%

Regne Unit

          1.780,4

5,6%

1.317,7

7,7%

Alemanya

          1.437,0

12,3%

1.194,2

20,1%

Itàlia

          1.340,0

19,9%

843,5

20,4%

Rússia

             837,4

-14,4%

1.140,4

-14,4%

Països Baixos

             814,1

17,1%

599,4

14,3%

Països Nòrdics

             760,2

1,1%

707,4

-3,2%

Bèlgica

             590,5

5,0%

439,3

-2,3%

Estats Units

             513,1

-9,8%

1.023,8

-2,7%

Resta del Món

          4.106,4

7,4%

5.301,3

9,9%

TOTAL

16.747,1

7,2%

15.029,80

6,1%

*Font: Frontur de l’IET / el mes de desembre d 2014 s’ha calculat  partir d’estimacions ja que les dades encara no han estat publicades

Les pernoctacions totals en establiments turístics reglats de Catalunya (hotels, càmpings, apartaments i establiments de turisme rural) han estat 71,5 milions, un 1,5% més que en 2013.

Pernoctacions en establiments hotelers i   extrahotelers

2013

2014*

% variació interanual 2014/2013

Estrangers

48.209.634

 47.562.135

-1,3%

Resta de l’Estat

   7.735.431

   8.084.068

4,5%

Catalans

14.576.830

 15.916.692

9,2%

TOTALS

70.521.895  

 71.562.895    

1,5%

Font: IDESCAT/INE
*Nota: el mes de desembre del 2014 s’ha calculat a partir d’estimacions ja que les dades encara no han estat publicades

Articles relacionats

Comproveu també
Close
Back to top button