El context econòmic apunta a un descens de la despesa turística

L’encariment de l’euro, l’increment del preu del petroli i la desacceleració econòmica de països com Alemanya o el Regne Unit poden afectar a la despesa turística durant el 2008.

La pujada del tipus de canvi de l’euro respecte el dòlar és un dels factors que afectaran de manera més important als turistes de països que no compten amb la moneda única europea. Aquests visitants veuran com el preu dels serveis turístics s’hauran encarit de manera considerable.

L’activitat turística també restarà afectada per les previsions no massa positives del funcionament de les economies de països emissors clau per Espanya. Alemanya i el Regne Unit poden patir una desacceleració econòmica i una retracció de la demanada turística. L’efecte immediat potser no es traduirà en un descens de l’arribada de turistes però si en la seva despesa.

L’encariment dels combustibles ja estan afectant directament el preu del transport. Les companyies aèries estan pujant els recàrrecs que apliquen als bitllets i el transport per carretera també deurà adaptar-se a la nova situació.

Quan l’economia dels turistes pateix i el seu poder de compra baixa els subsectors turístics d’activitat complementària són els primers en patir-ho. El transport i l’allotjament resisteixen al primer impacte però el consum d’altres serveis a la destinació com la restauració o les activitats d’oci es veuran més afectades

0 0 0