superior

Mercats

El Brexit sí afectarà el turisme

L’informe intern del govern britànic sobre les conseqüències de la seva sortida de la Unió Europea preveu una caiguda de la seva economia d’entre un 2% i un 8%.

Aquest descens del PIB tindrà una repercussió directa sobre la capacitat de compra de la població que serà proporcional. A menys poder adquisitiu menor consum o consum més barat. Traslladat als viatges podria suposar que els turistes britànics realitzin menys sortides, però el que és segur és que la seva despesa en origen i destinació serà inferior.

Com va explicar Comunicatur fa unes setmanes, TUI ja està treballant en la recerca de destinacions noves més barates per als seus clients britànics. La previsió de la pèrdua de poder adquisitiu en l’economia familiar la donen per feta. El Brexit no surt gratis, però en aquest cas ni per a ells ni per a la indústria del turisme mundial.

A Espanya arriben uns 20 milions de turistes del Regne Unit cada any, és el primer mercat emissor i segueix batent rècord de visitants. En el cas de Catalunya, amb més de 2,1 milions de turistes, ocupa el segon lloc per darrere de França. Els ingressos anuals generats pels turistes britànics a Catalunya superen els 1.600 milions d’euros. I una dada rellevant, que pot anticipar la situació del Brexit en el turisme, durant el 2017 l’evolució del nombre de turistes del Regne Unit va ser pràcticament d’un + 5%, mentre que els ingressos únicament van créixer un + 1,5%. El turista que arriba de les illes gasta menys.

Articles relacionats

Back to top button