superior

Organismes / Política turística

Duplicar recursos en promoció turística en temps de crisi, mal negoci

OPINIÓ– El futur Consorci DO Alella, al qual s’han sumat quinze municipis del Vallès Oriental i el Maresme, vol impulsar l’activitat turística del territori. Sorprèn que en moments de crisi i de reajustaments pressupostaris a l’administració pública es constitueixi un nou organisme que duplica les funcions dels actuals consorcis turístics del Maresme i el Vallès.

La unió d’esforços per promoure econòmicament els dos territoris al voltant d’un Pla de Foment de turisme enològic és del tot lloable però deixa entreveure un cert desconeixement de la realitat promocional del turisme a Catalunya i les tendències actuals en aquest camp.

Institucions i empreses turístiques del país estan treballant conjuntament per enfortir les marques territorials dotant-les d’atributs diferenciadors, de productes que les facin especials i atractives. La DO Alella té potencialitats per crear producte turístic al seu voltant però aquest hauria de presentar-se dins el portafoli de productes de les marques Costa de Barcelona – Maresme i el Vallès Oriental.

El turisme enològic s’ha de sumar a la línia de treball i promoció dels respectius consorcis de turisme d’ambdues comarques. Les aportacions econòmiques previstes pels ajuntaments a aquest nou organisme DO Alella es podrien derivar a millorar el finançament dels seus Consorcis de Promoció Turística i especialment per a potenciar l’enoturisme. Aquests dos consorcis ja han sumat esforços per promoure conjuntament les Jornades Gastronòmiques del Raïm i el Vi de la DO Alella durant els darrers anys, a banda d’altres projectes conjunts com la ruta del Bus Turístic Catalunya que va de Barcelona a Mataró passant pel Circuit de Catalunya i la Roca Village.

D’acord a les tendències de sumar esforços i recursos, ara fa un any, la Costa de Barcelona- Maresme va ser pionera a unir les institucions públiques i privades per promoure una marca turística. La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consorci de Promoció Turística del Maresme, la Cambra de Comerç i l’Associació Turística d’Empresaris costa de Barcelona-Maresme van signar un acord que reforçava la coordinació i integració de les iniciatives públiques i privades del sector. En aquest sentit, el Consorci de Promoció del Maresme, que s’ha destacat per la seva tasca de projecció de la marca i de l’oferta del territori, ha esdevingut per alguns un consorci modèlic i referent a Catalunya en l’àmbit local. Amb aquestes credencials té molt de sentit racionalitzar els recursos i esforços focalitzant-los en fórmules que ja funcionen, com el mateix Consorci del Maresme o fins i tot anar més lluny, i sumar-se a d’altres ens de promoció./ Opinió Comunicatur

Back to top button