superior

abajo

Empreses

Carnet de guia de turisme per evitar l’intrusisme

La Direcció General de Turisme de Catalunya ha creat un carnet que identifica de forma personal els guies oficials de turisme que estan habilitats per la Generalitat. El nou carnet és un document oficial que evita la suplantació dels guies i incorpora dades personals i fotografia.

Segons han comunicat des de Turisme: “Estar en possessió d’aquesta identificació indica que la Generalitat ha validat que aquella persona compleix uns requisits específics: implica la professionalitat del guia de turisme, una major qualitat en el desenvolupament de l’activitat i la seguretat que la persona que l’ostenta compleix uns estàndards en l’exercici de l’activitat”.

El document incorpora un codi QR que permet comprovar la legitimitat del document, oferint una major seguretat de la veracitat del mateix enfront a possibles falsificacions i casos de suplantació. Els guies poden sol·licitar-lo de forma electrònica i el poden guardar tant en format físic com en dispositius mòbils mitjançant aplicacions wallet. El carnet inclou nom, cognoms, DNI, número d’inscripció al registre de Turisme de la Generalitat i els dos idiomes principals en els quals és competent.

Les associacions de guies reclamaven un carnet oficial d’aquest tipus. Tot i que a Catalunya l’activitat de guia de turisme és lliure la Generalitat de Catalunya reserva pels guies oficials el desenvolupament del guiatge a l’interior dels monuments declarats Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i dels museus inscrits al Registre de Museus de Catalunya. La normativa turística catalana preveu sancions per aquelles persones que no tenen carnet oficial i porten grups a l’interior d’aquets espais, així mateix, contempla com a delicte penal la falsificació de carnets.

Articles relacionats

Back to top button