superior

TT.OO. AA.VV.

Catalunya perd un 15% d’agències en un any

El baròmetre Amadeus d’agències de viatges per comunitats autònomes apunta que el parc d’agències a Catalunya en 2010 es va situar en 1.148 oficines, un 14,77% menys que el desembre de 2009. En un any, Catalunya ha perdut 199 agències i col•loca el nombre d’agències catalanes en nivells de 2001.

A aquest descens ha contribuït especialment la caiguda del Grup Marsans (si bé algunes de les seves oficines continuen operatives, ja integrades en diferents empreses). Catalunya és, per darrere de Madrid (207 tancaments), la comunitat que més punts de venda ha tancat en 2010. Per darrere d’ambdues es troba Andalusia amb 129 establiments menys que al desembre de l’any anterior.

Segons Amadeus el percentatge d’agències integrades en grans grups s’ha mantingut pel que fa a l’any passat, i suposa el 46,95% del total d’establiments de la comunitat.

Totes les províncies catalanes van experimentar descensos en el nombre d’agències. Un total de 166 es van registrar a Barcelona (un decreixement del 14,65%). Girona i Tarragona van registrar 13 agències menys cadascuna (un descens del 14,77% i 15,66% respectivament ). Lleida és la província que menys tancaments ha tingut, i ha acabat 2010 amb 7 agències menys, el que suposa una caiguda del 16,28% pel que fa a desembre de 2009.

Catalunya té una mitjana de 1,53 agències per cada 10.000 habitants, lleugerament superior a la mitjana nacional establerta en 1,42 oficines. No obstant això, el repartiment d’agències per població és desigual en les diferents províncies. Barcelona disposa amb 1,75 punts de venda per cada 10.000 habitants, mentre que en la resta el ràtio se situa entre els 0,82 de Lleida i el 1 de Girona.

Pel que fa al conjunt de l’Estat el nombre d’agències de viatges connectades a Amadeus a finals de l’any es va situar en 6.776, el que representa un decreixement del 12,41% en relació amb les 7.736 agències registrades el desembre de l’any anterior (960 agències menys, en xifres absolutes). Aquest descens situa el parc d’agències en nivells propers als de finals de 2002.

El baròmetre Amadeus té en compte les agències de viatges connectades al seu sistema de reserves.

Back to top button