superior

AAVV i TTOO

Brussel·les adverteix sobre Booking i Expedia

La posició de domini d'aquestes OTA sobre les reserves hoteleres preocupa les autoritats europees

La Comissió Europea avisa del monopoli que exerceixen les dues principals agències de viatges en línia al sector de les reserves hoteleres. Booking i Expedia concentren bona part del mercat de la distribució i infringeixen condicions de domini arribant a aplicar comissions de fins al 20% del preu.

Però el que més preocupa les autoritats comunitàries és que segons un estudi realitzat entre el 2017 i el 2021 la situació de domini continua sent igual a la que existia el 2016 i no detecta canvis en aquest sentit. Fins i tot quantifica en el 44% (més elevat que el 2016) el percentatge de mercat que les agències en línia exerceixen sobre les vendes dels hotels independents. En el cas de les grans cadenes aquest percentatge és del 24%.

Les OTA (agències de viatges en línia) expliquen que la realitat del mercat és que elles representen menys del 30% de tota la comercialització de reserves. Tot i això, la Comissió no veu bé que no hi hagi prou competència en aquest sector. Entre tres firmes s’emporten més del 90% de la quota de mercat en línia.

D’altra banda, en el període analitzat l’estudi diu que les comissions que paguen els hotels a les OTA no han disminuït de manera destacada i s’han mantingut estables. La poca concurrència d’actors al sector no ha permès una política competitiva a les comissions. Tampoc no s’ha detectat una incidència clara en les anomenades clàusules de paritat –contràries a la competència- que obliga els hotels a oferir a les OTA el millor preu de exposat a qualsevol dels canals.

Articles relacionats

Back to top button