superior

AAVV i TTOO

A punt el nou conveni col·lectiu de les agències de viatges

Els representants sindicals i empresarials han arribat a un preacord en les negociacions del Conveni Col·lectiu per a les agències de viatges. L’augment salarial per als propers 3 anys serà del 4%, un 1,33% de pujada mitjana durant els anys de vigència.

La taula de negociació composta per la Confederació espanyola d’agències (CEAV) i els sindicats (SPV, UGT i CCOO) han acordat que l’increment salarial de l’1% per al 2016, que tindrà caràcter retroactiu a 1 de gener, i del 1,5% per al 2017 i 2018.

Un cop redactat el text definitiu les parts ho traslladaran al Ministerio de Empleo perquè ho publiqui en el Butlletí Oficial de l’Estat i entri en vigor. A partir d’aquest moment els canvis ja seran d’aplicació. Els treballadors rebrien abans d’acabar l’any un abonament per l’increment de l’1% del 2016.

Les negociacions s’han prolongat durant tot l’any i un dels principals punts de discrepància era justament el caràcter retroactiu de la pujada corresponent al present exercici. Algunes mesures incloses en el conveni són el plus de nocturnitat que se situa en el 40%, l’ampliació de la reserva de lloc de treball que passa d’1 a 2 anys o els dies de permís per a visites i proves mèdiques com a acompanyants de familiars. També han decidit crear una assegurança de vida per una quantia de 9.000 euros i augmentar l’assegurança d’accidents a 30.000 euros.

Articles relacionats

Back to top button