Mercats

8 milions de turistes russos a Catalunya en 25 anys

L’oficina de promoció turística de Catalunya a Rússia celebra el 25 aniversari de la seva inauguració. Coincidint amb la fira MITT de Moscou, les autoritats catalanes han volgut reivindicar el paper essencial que ha portat a terme la seva presència permanent en els mercats emissors dels països de l’Est.

L’any 1993, Catalunya es va convertir en destinació pionera en la promoció turística en el mercat rus obrint una de les primeres representacions estrangeres de turisme en aquell país. Tal i com expliquen “en aquells anys Catalunya estava lluny de ser una destinació turística popular a Rússia” i s’enfrontava a la tasca de promocionar el potencial turístic de la destinació per fer-ne una destinació reconeguda i capdavantera. En aquests 25 anys, Catalunya ha rebut més de vuit milions de turistes russos i uns ingressos estimats de més de 10.500 milions d’euros.

Els anys 2014 i 2015 els visitants del mercat rus van caure un 14,9%, i un 35,3%, respectivament. El descens, motivat per factors de caire polític i econòmic, va ser generalitzat a totes les destinacions del món. El 2016 va tenir una tímida recuperació que s’ha consolidat un any més tard. Durant el 2017, van ser prop de 700.000 turistes russos els que van arribar a Catalunya, un 24,4% més que el 2016, i van generar una despesa per sobre dels 1.100 milions d’euros, un 15,5% més que l’any anterior. La despesa mitjana per turista se situa en 1.549,9 euros i la despesa mitjana diària, en 170,8 euros.

El director general de Turisme, Octavi Bono, ha assegurat que “la relació de Catalunya amb el mercat rus ve de lluny, just en el moment en què el país es començava a obrir. La decisió de posar en marxa una oficina de promoció turística va tenir un caràcter pioner i de seguida es va veure que era un dels factors d’èxit pel que fa al creixement en aquest mercat. Aquest punt, sumat a la bona col·laboració amb l’empresariat i la solidesa de l’oferta catalana, expliquen aquesta història d’èxit.”

Avui dues terceres parts dels turistes russos que arriben a Espanya ho fan a Catalunya. Tot i que tradicionalment ha estat un mercat majoritàriament controlat per operadors turístics, actualment el 57,2% de viatgers que visiten la destinació catalana ho fan sense paquet turístic i van al litoral i a la ciutat de Barcelona.

Articles relacionats

Back to top button