Organismes / Política turística

Un atles per afrontar el futur turístic de Catalunya

Més de 40 especialistes de 13 institucions diferents –8 universitats catalanes, 2 internacionals i 6 organismes universitaris i empresarials– han posat al servei del sector el primer Atles del Turisme a Catalunya, una nova eina de coneixement amb informació completa i territorialitzada de l’oferta i els productes turístics catalans.

El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, ha presentat l’Atles del Turisme a Catalunya com un “projecte pioner a l’estat espanyol que permetrà identificar els principals reptes i amenaces que ha d’afrontar el turisme català en el context actual. Cal analitzar la realitat per transforma-la i aquest altles ens dóna les claus per fer-ho amb exit i seguint criteris de sostenibilitat”.

L’Atles del turisme a Catalunya comprèn més de 100 mapes de la realitat turística de Catalunya i analitza, entre d’altres aspectes, la xarxa d’oficines turístiques, la comercialització d’agències de viatges i les principals característiques del flux turístic (mercat interior, estatal i internacional).

El conseller ha destacat que aquest treball de recerca ha de potenciar i consolidar la col•laboració entre administracions, universitats i sector privat. “L’Atles és un instrument al servei del sector públic i dels estudiosos del sector, però sobretot per als empresaris que podran planificar intel•ligentment la seva expansió i el futur del seu negoci. Els mapes els han de donar pistes sobre on crear propostes singulars, com ‘empaquetar’ productes o com desestacionalitzar una zona amb sobreoferta.”

L’Atles del Turisme a Catalunya s’ha articulat a través d’un projecte d’investigació encarregat a la Universitat de Barcelona (UB). Se n’han editat 500 exemplars però, segons ha destacat el conseller Huguet, “el més important és que és una eina on line i per tant, un instrument viu que permetrà a tohom fer-se el seu propi mapa segons els interessos”.

L’Atles del Turisme a Catalunya es podrà consultar en les properes setmanes a través del web www.ub.edu/atlesturisme.cat

Back to top button