superior

Destinacions

Turisme, per primer cop el problema més greu dels barcelonins

El problema més greu dels ciutadans de Barcelona és el turisme, segons es després dels resultats del baròmetre de l’Ajuntament.

La mala imatge del sector va creixent a la capital catalana. El desprestigi de l’activitat i els atacs continus que va rebent estan donant com a resultat una percepció dolenta del turisme entre els ciutadans. Un 19% de les persones enquestades en el baròmetre municipal han assenyalat el
Turisme com el principal problema. És la primera vegada que el sector ocupa aquesta posició. Ha superat a l’atur i condicions de treball, que amb un 12,4%, és la segona preocupació dels barcelonins.

El 19% suposa 8 punts més que al desembre. El resultat no sorprèn després del seguit d’actuacions promogudes pels contraris al turisme en els darrers temps. L’Ajuntament veu en aquest baròmetre un aval a la seva política per resoldre els problemes que genera el turisme. El fet que l’accés a l’habitatge s’ha gairebé duplicat com a problema pels barcelonins, ho és pel 6,1%, també lliga amb la crítica al turisme. Tot i que alguns estudis desvinculen l’encariment de l’habitatge amb el fenomen turístic, la percepció que el lloguer turístic està desplaçant al resident habitual és un fet.

Un altra motiu que ha contribuït a que el turisme tingui aquesta negativa primera posició és la percepció de millora de la situació econòmica. L’atur i les condicions laborals com a problema han baixat més de 5 punts des de l’últim baròmetre.

Articles relacionats

Back to top button