superior

Destinacions

Comerç decidirà qui és municipi turístic a Catalunya

Primer han estat les agències de viatges les que estan a punt de desaparèixer de la normativa de turisme per passar a Consum i ara seran els municipis turístics els que seran declarats per la normativa de Comerç.

El Govern català ha presentat el projecte de llei de comerç que busca actualitzar la normativa. La sorpresa ha estat veure com en la futura legislació aquesta llei incorpora com a novetat la concreció del concepte de municipi turístic. Aquesta normativa explica quins són els supòsits als que es pot acollir un municipi per ser declarat turístic i alhora pugui gaudir de les avantatges relacionades amb horaris comercials .

De fet la normativa comercial detalla fins a quatre situacions diferents que permeten aconseguir la declaració de municipi turístic: que el municipi disposi d’un bé declarat Patrimoni de la Humanitat o immoble d’interès cultural integrat en el patrimoni històric-artístic que generi una afluència anual acreditada de visitants; que aculli algun gran esdeveniment esportiu o cultural d’àmbit nacional o internacional; que disposi d’una àrea comercial que generi una afluència acreditada de visitants de fora de Catalunya; o d’una zona portuària en la que operin creuers turístics amb mínim 400 mil viatgers a l’any acreditats.

A la Llei de Turisme de Catalunya del 2002 existia un capítol exclusiu per definir el concepte de municipi turístic que res té a veure amb la nova normativa de Comerç. Des de l’àmbit de turisme podien tenir la consideració de municipi turístic aquells que complien almenys una de les condicions següents: que la mitjana ponderada anual de població turística sigui superior al nombre de veïns i el nombre de places d’allotjament turístic i de places de segona residència sigui superior al nombre de veïns. La segona, que el terme municipal inclogui una àrea territorial que tingui la qualificació de recurs turístic essencial.

A més la normativa turística obligava a prestar uns serveis mínims i complementaris com per exemple: protecció de la salubritat pública en tot el terme municipal, incloses les platges i les costes; la promoció i la protecció dels recursos turístics del terme municipal, la senyalització turística o l’atenció als turistes mitjançant una oficina d’informació.

Articles relacionats

Back to top button