superior

Organismes / Política turística

Servei de 24 hores d’emergències per als turistes a Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha presentat un sistema de comunicació directa, actiu les 24 hores del dia, entre les diferents legacions consulars i el Centre de Coordinació d’Emergències CECAT de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) per casos en què turistes o residents estrangers a Catalunya es vegin afectats per alguna emergència o catàstrofe.

Es tracta d’una eina a disposició dels consolats amb una línia telefònica sempre oberta amb el CECAT perquè tinguin un interlocutor directe i qualificat en cas d’emergència que afecti a algun ciutadà dels països que representen o alguna consulta relacionada amb el sistema de protecció civil de Catalunya.

El CECAT també disposarà de contactes telefònics preestablerts amb personal tècnic dels consolats per tal de comunicar-s’hi de forma immediata les 24 hores del dia en cas d’una emergència o catàstrofe que afecti a nacionals dels països que representen.

L’objectiu és facilitar i centralitzar tota la comunicació necessària entre les nombroses representacions consulars presents a Catalunya i la Generalitat en cas d’emergència, pel que fa a la gestió d’aquesta i l’atenció a les persones afectades. Barcelona, amb 90 representacions, és la ciutat del món on hi són presents més consolats, només per darrera de Hong Kong i de Nova York.

Back to top button