superior

Mercats

Preparats per al Brexit?

Després de publicar a Comunicatur la informació “Inquietud pel Brexit” el passat mes de febrer, el Govern de l’Estat ha publicat un Reial Decret, “pel qual s’adopten mesures de contingència davant la retirada del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió Europea sense que s’hagi arribat a l’acord que preveu l’article 50 del Tractat de la Unió Europea”.

L’executiu espanyol ha volgut donar garanties d’una sortida ordenada. El Regne Unit ha decidit no fer una sortida abrupta de la UE. Ara tothom està pendent que s’acordi una pròrroga o que les autoritats britàniques comuniquin que retiren la seva decisió de marxar.

En cas de Brexit amb mesures dures el Govern ha pres una sèrie de mesures. Els transports discrecionals de viatgers amb autobús realitzats en territori espanyol per part d’empreses britàniques no quedaran afectats ja que a partir de l’1 d’abril el Regne Unit s’integrarà com a membre de ple dret a l’Acord Interbús. Per a les empreses que realitzen el transport regular internacional de viatgers entre el territori del Regne Unit i el territori espanyol continuaran amb la seva operativa fins a la data d’expiració de les seves autoritzacions.

Pel que fa als serveis aeroportuaris, amb la sortida de la Unió Europea es considera al Regne Unit com a destinació internacional, i per tant afectaria a les tarifes que cobra Aena en el transport aeri. Per poder graduar l’efecte d’aquest canvi i minimitzar aquest efecte sobre l’arribada de passatgers britànics, el Reial decret allarga fins el 28 de febrer de 2020 la consideració d’Espai Econòmic Europeu.

Les empreses establertes a Espanya que tinguin treballadors desplaçats temporalment al Regne Unit hauran de seguir aplicant la legislació del Regne Unit durant el període de desplaçament dels mateixos. Seguiran vigents els comitès d’empresa europeus d’empreses o grups d’empreses de dimensió comunitària en què participen treballadors o empreses del Regne Unit i que tinguin la seva direcció central a Espanya.

Per altra banda, els nacionals del Regne Unit que estiguin exercint de forma permanent a Espanya una professió o activitat professional per a la qual l’accés i exercici exigeixi ser nacional d’un Estat membre de la UE i aquells que estiguin exercint de forma permanent a Espanya una professió o activitat professional per a la qual hagin obtingut el reconeixement de les seves qualificacions professionals, podran continuar exercint-la en les mateixes condicions i sense necessitat de realitzar tràmits addicionals.

Web del Ministeri Preparats per al Brexit

Articles relacionats

Back to top button