superior

Hotels

Més de la meitat de les reserves als hotels espanyols es fan a través d’internet

Els hotels d’Espanya van introduint-se poc a poc en les noves tecnologies i el 55% de les seves reserves ja es generen a través de la xarxa. Així consta en un informe de l’empresa IT Hotel, especialitzada en l’aplicació de projectes de tecnologia al sector hostaler, en què un 67,4% dels establiments declara tenir web pròpia, un 11,5% més que al 2006.

Tot i els avenços realitzats en els darrers anys encara hi ha certa confusió. Molts hotels creuen que no tenen les mateixes necessitats tecnològiques que una gran cadena hotelera, quan la realitat demostra que les noves tecnologies serveixen per minimitzar les diferències en la distribució d’uns i altres. El director general d’ IT Hotel, Javier Mendoza, afirma que “molts establiments creuen que disposen d’un sistema automatitzat de reserves quan el que tenen en realitat és una persona que rep un correu electrònic amb les sol•licituds de reserva i ha de comprovar manualment la disponibilitat de places i introduir-la al sistema de gestió hotelera”.

Generalment, també es desconeix l’aplicació de la tecnologia al negoci hoteler, com ara la implantació de sistemes biomètrics para accedir a les habitacions o la introducció de tours virtuals interactius en les webs dels hotels, una manera més fidedigne de donar a conèixer les seves instal•lacions.

Back to top button