superior

EmpresesEstudis

Més de 2,6 milions de persones a Espanya estan ocupades en turisme

El turisme segueix tirant cap amunt els afiliats a la Seguretat Social, amb dades històriques. Les dades de les altes a la Seguretat Social en les activitats relacionades amb el sector turístic han augmentat un 3,8% el mes de juny.

Ja supera els 2,6 milions de treballadors, la xifra més elevada comptabilitzada per a un mes de juny. En total, el turisme ocupa el 13,5% del total d’afiliats.

Les comunitats d’Andalusia, Catalunya, Madrid i Comunitat Valenciana són les que més han crescut en xifres absolutes en nombre d’empleats en els subsectors de l’hostaleria, les agències de viatges i operadors turístics.

El pes del turisme en l’economia espanyola està creixent. En un any s’han sumat gairebé 100.000 nous empleats a les activitats vinculades al turisme, el que suposa que gairebé un de cada cinc nous llocs de treball que s’han sumat a l’economia ho han fet en el sector.

Articles relacionats

Back to top button