Destinacions

Lloret de Mar tindrà un pla pilot de renovació de destinacions turístiques

Generalitat, Ajuntament i empresaris de Lloret de Mar han acordat crear un grup de treball format per representants de les parts implicades que identificarà, prioritzarà i programarà els projectes que s’hauran de dur a terme fins el 2020, així com els recursos que permetin el finançament.

“La col•laboració és absolutament imprescindible en el món local i per a un país petit i que amb aquest compromís de concertació ens posem d’acord les tres parts necessàries per consolidar aquesta aposta de visió intel•ligent”, segons han declarat, el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig.

Els àmbits d’actuació destaquen la rehabilitació i renovació de la planta d’allotjament turístic, la modernització i millora del teixit econòmic del municipi i el desenvolupament i consolidació de productes turístics d’alt valor afegit com ara el turisme familiar, esportiu i de reunions.

Per portar a terme aquest conveni, es crearà el grup de treball “Lloret de Mar, renovació de destinacions”, format per representants de les parts implicades en el projecte. En una primera fase, aquest equip haurà de definir, programar i prioritzar actuacions concretes, fer una estimació de les inversions necessàries i identificar les possibles línies de finançament.

• La rehabilitació i renovació de la planta d’allotjament turístic.

• La reconversió de destinacions madures en clau de regeneració urbana i modernització i millora del teixit econòmic per fer compatibles els diferents usos i activitats coexistents.

• Avançar en una estratègia global de Destinació Intel•ligent per Lloret de Mar, a través dels criteris d’eficiència energètica i la plena extensió i incorporació de les TIC en la gestió urbana.

• La promoció de noves inversions relacionades amb l’activitat turística i la generació de projectes estratègics.

• El desenvolupament i consolidació de productes turístics d’alt valor afegit com ara el turisme familiar, esportiu i de reunions.

• La generació de nous esdeveniments i actes que permetin enriquir l’atractiu turístic de la destinació al llarg de tot l’any.

• Idoneïtat de la destinació des del punt de vista de la mobilitat turística.

Lloret de Mar, des de fa més de cinquanta anys, és un dels principals municipis turístics de Catalunya. En aquests moments disposa de més de 30.000 places d’allotjament hoteler, a més d’un nombre molt important d’habitatges d’ús turístic i establiments d’apartaments turístics, una important oferta de restauració i una amplíssima oferta complementària.

Articles relacionats

Back to top button