superior

abajo

EmpresesReportatges

L’èxit de Twitch pot ser una oportunitat per al turisme

La plataforma que està transformant l’univers de la comunicació, l’entreteniment i la informació no s’està utilitzant a fons en l’àmbit dels viatges i el turisme.

Twitch és la nova eina tecnològica que ha traspassat del món dels videojocs en línia a tenir un paper en la interacció en la vida social i fins i tot laboral dels joves. La plataforma està revolucionant l’accés a continguts temps real que s’organitza mitjançant comunitats de persones que comparteixen interessos.

Sorgida del món de l’oci, crida l’atenció que el sector turístic no tingui encara una presència, algunes destinacions han apostat només per anunciar-se. El seu creixement està sent exponencial entre els més joves, un públic consumidor que disposa de les seves pròpies eines, codis i entorns de relació.

La popularitat de la plataforma Twitch entre els joves està portant a un canvi en la forma de consumir continguts. La televisió ha perdut tota la seva rellevància entre les noves generacions que escullen les plataformes en línia com a eina per satisfer les seves inquietuds.

La irrupció de Twitch forçarà a tots els sectors econòmics a adaptar els seus productes i la seva forma de promocionar-los i comercialitzar-los a la nova economia digital. En el sector del turisme, empreses i destinacions, s’acabaran fixant en els codis que representa Twitch perquè ara és l’eina que reté l’atenció d’aquest nou públic. Una dada que ha cridat l’atenció: el youtuber influencidor Ibai Llanos el 31 de desembre va superar amb la seva retransmissió de les campanades de Cap d’Any a Twitch els espectadors d’algunes de les televisions convencionals.

Articles relacionats

Back to top button