superior

Empreses

L’Agència Catalana de Turisme ha gestionat més de 3.000 consultes a través del servei Hola!

Des de la seva posada en marxa a finals de l’any 2019, l’Agència Catalana de Turisme (ACT) ha gestionat més de 3.000 consultes a través de l’Hola!, el servei d’atenció a empreses i entitats turístiques de Catalunya. L’objectiu d’aquest nou servei és assessorar, orientar, acompanyar i impulsar als professionals del sector tot identificant els serveis més adients de l’ACT en funció de les seves necessitats. Pels efectes que la COVID-19 està generant en el sector turístic català s’ha vist incrementat en els darrers mesos la seva activitat d’assessorament.

Hola! s’emmarca en el Pla de màrqueting turístic de Catalunya 2018-2022

Aquest nou projecte, emmarcat en el Pla de màrqueting turístic català, pretén crear, segons el director de l’ACT, David Font, “una porta d’entrada clara de l’ACT a empreses i entitats turístiques per ser més accessibles”. L’objectiu, explica Font, és “assessorar-les, orientar-les, acompanyar-les en allò que puguin necessitar i impulsar-les en escenaris econòmics més favorables”. Un servei útil, personalitzat i adaptat a les necessitats de les empreses i entitats, amb escolta activa i capacitat d’orientació i assessorament. De fet, la intensitat d’aquest servei s’ha vist incrementat en els darrers mesos per donar màxima cobertura a les empreses de manera personalitzada, ja que la COVID-19 està afectant de manera molt directa al sector turístic català.

En aquest sentit, a través d’aquest servei des de l’ACT, a part d’informar de l’afectació de la COVID-19 al sector, també es proposen eines per fer front a aquesta crisi, i es facilita informació sobre les noves tendències dels mercats internacionals així com altres dades d’intel·ligència de mercat. A més, els usuaris d’aquest servei poden estar al dia de tots els avantatges que ofereix el portafolis dels serveis de l’ACT.

Les consultes que més s’han gestionat en aquests darrers mesos han estat les relacionades amb els ajuts concedits per la Generalitat de Catalunya per fer front als efectes de la COVID-19 i l’aplicació de les diferents normatives publicades per superar aquesta pandèmia. Però fora de l’àmbit de la COVID-19 també s’ha facilitat informació sobre procediments i tràmits administratius per a diferents empreses turístiques i, sobre els serveis que ofereix l’ACT (afiliació, comerç electrònic,…).

Les petits i mitjanes empreses i les microempreses han estat els principals usuaris del servei Hola!, així com els autònoms vinculats, principalment, amb el món de l’allotjament turístic. Ara bé, els organismes turístics municipals i comarcals també han fet ús d’aquest servei.

Articles relacionats

Back to top button