superior

DestinacionsMercats

La UE vol controlar qui entra i surt de les seves fronteres amb un visat

La Comissió Europea ha proposat la creació d’un Sistema Europeu d’Informació i Autorització de Viatges, més conegut com ETIAS per les sigles en anglès, que té com a objectiu reforçar la seguretat d’aquells viatgers exempts de visat i determinar quins estan autoritzats per desplaçar-se pel espai Schengen.

La prioritat d’aquesta iniciativa és reforçar la seguretat de les fronteres i garantir la protecció dels ciutadans de la Unió Europea. I per a tranquil•litat dels turistes, aclareixen que el sistema lluny d’un destorb serà còmode, econòmic i molt eficaç. La seva entrada en vigor s’espera a partir del 2020.

Què és el ETIAS?
Els experts no han trigat a qualificar-lo com un “visat light”. Es tracta d’un registre en el qual haurien d’inscriure totes aquelles persones que a partir del 2020 vulguin entrar o sortir de l’espai Schengen, que actualment engloba 26 països. El seu preu serà de 5 euros i tindrà una validesa de 2 anys. No és una cosa nova, ja que tenim els antecedents de l’ESTA als Estats Units o l’ETA australià.

Dit d’una altra manera, qualsevol ciutadà estranger que viatge dins de la zona s’haurà de sotmetre a aquest nou sistema de control, al que no estaran exempts els britànics després del possible Brexit. Els turistes i viatgers de negocis que no necessitin visat hauran de facilitar una sèrie de dades personals i bancàries (el formulari té 27 preguntes en total) que posteriorment seran comprovats pels guàrdies de fronteres nacionals.

Un sistema ràpid i eficaç
S’espera que aproximadament el 90-95% de les sol•licituds s’aprovin en línia de forma gairebé immediata, de manera que la implantació de l’ETIAS no suposaria un retard per als viatgers. En aquells casos que l’entrada a l’espai Schengen sigui denegada es podran realitzar les gestions en persona i si hi ha disconformitat posar una queixa.

Una resposta al terrorisme a la UE
El comissari de Seguretat, Julian King, ha posat de manifest la importància de l’ETIAS en relació amb els recents casos de terrorisme soferts dins de les fronteres europees. Per al comissari, és indispensable identificar els individus potencialment problemàtics i prohibir-los l’entrada, ja que la llibertat de moviment juga al seu favor

Articles relacionats

Back to top button