superior

DestinacionsReportatges

“La qualitat de l’oferta turística passa per la qualitat dels seus llocs de treball”

El nou conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, s’ha estrenat al Parlament detallant quins seran els seus eixos en matèria turística. Ha deixat clar que la seva acció no només passa reactivar i recuperar el sector sinó que “hem d’abordar les debilitats del model i plantejar-ne la transformació i afrontar les millores de futur.”

Torrent no vol confrontar o oposar al sector del turisme amb el de la indústria però sí vol “corregir els seus punts febles i apostar per la qualitat”. Una d’aquestes debilitats exposades pel conseller és l’alta temporalitat de l’oferta laboral en aquest sector i vol situar els seus salaris a nivell de la mitjana del país. El titular del departament d’Empresa pretén augmentar la qualificació dels llocs de treball vinculats al turisme perquè afirma que “la qualitat de l’oferta turística passa per la qualitat dels seus llocs de treball.”

Un altre punt clau per al sector com a eix de futur és la de concentració turística. “Hem de fer compatible l’activitat turística amb la vida dels barris i dels municipis. Hem d’evitar concentrar massa l’oferta en determinats punts del territori. La concentració excessiva de turistes pot produir dificultats per gestionar els recursos i una pèrdua associada de l’atractiu turístic”, ha afirmat Torrent.

La idea de fons del conseller “és aconseguir que el nostre turisme sigui de més qualitat i sostenible mediambientalment, econòmica i social”. Per això ha anunciat que impulsarà una nova llei de turisme de Catalunya “a partir del diàleg, del debat i la implicació de tot el sector des d’una perspectiva de país conscients de la incidència que el turisme té sobre el conjunt de la societat.”

Per últim, el responsable de Turisme de la Generalitat de Catalunya s’ha compromès a continuar impulsant projectes que permetin avançar en la transformació del model turístic. En aquest sentit ha posat com exemple la sinergia entre tecnologia i turisme perquè es dissenyin solucions als problemes que té el sector com són la gestió dels fluxos turístics i la seva mobilitat, la sobrecàrrega dels serveis públics en zones altament turístiques estacionals o com conèixer amb immediatesa els canvis en la demanda per saber que busquen els viatgers.

Articles relacionats

Back to top button