superior

Estudis

La Diputació de Barcelona radiografia el turista a la ciutat de Barcelona i el del seu entorn

L’Observatori del Turisme de Barcelona, impulsat per la Diputació, l’Ajuntament i Turisme de Barcelona ha presentat un nou estudi on radiografia el perfil del turista que va visitar la ciutat i el que va visitar el seu entorn durant l’any 2017.

L’estudi analitza detalladament el visitant, tenint en compte aspectes com el gènere, l’edat, el lloc de residència, la durada de l’estada en nombre de nits, l’allotjament, el motiu principal del viatge, el grau de repetició, els acompanyants, el mitjà de transport per arribar al municipi o les principals dades econòmiques, entre d’altres.

L’anàlisi posa de manifest que, malgrat els atemptats i la situació política, l’any va tenir bons resultats. En aquest sentit, dues dades destaquen per sobre de les altres:

  • el 47% de turistes repeteixen visita
  • incrementa en 6 punts el visitant de primera visita

Que Barcelona tingui aquesta xifra tan alta de repetició és un fet que és valora molt positivament, a l’igual que l’increment del turista de primera visita, amb aquests sis punts percentuals més que a l’any 2016, degut bàsicament als turistes que van arribar amb vols de llarga distància.

El resum de les dades més importants seria aquest:

Perfil i hàbits dels turistes a la ciutat de Barcelona 2017
– 86% dels turistes són estrangers i un 14% són nacionals
– Els estrangers són de la Unió Europea (54,4%), Amèrica central i del sud (16,6%) i Amèrica del Nord (11,6%)
– Nits al municipi: 4,9
– Motius de visita: oci 67,6%; professional 21,4%; personal 11,1%
– Repeteixen visita: 46,5%
– Mitjà de transport d’arribada: avió 82,7%
– Contractació del viatge: 78,3% compte propi
– Cost de l’allotjament persona i dia: 56,1 €
– Despesa en destinació per persona i dia: 79,4 €
– Visites realitzades: 75,7% la Rambla; 64,1% el barri gòtic
– Desplaçaments: 65,1% metro; 37,7% taxi; 28,2% bus
– Valoració mitjana del municipi: 8,8 / 10

Perfil i hàbits dels turistes a l’Entorn de Barcelona 2017
– 57% dels turistes són estrangers i un 43% són nacionals
– Els estrangers són de la Unió Europea en un 78%
– Nits al municipi: 5,4
– Motius de visita: oci 68,5%; professional 17,6%; personal 13,9%
– Repeteixen visita: 46,9%
– Mitjà de transport d’arribada: 46,7% vehicle privat; avió 37,1%
– Cost de l’allotjament persona i dia: 47,3 €
– Despesa en destinació per persona i dia: 38,4 €
– Activitats durant l’estada: 83,2 passejades / relax; 76,1% gastronomia; 50,6% platja
– Valoració mitjana del municipi: 8,2 / 10

Les principals dades sociodemogràfiques presenten una lleugera predominança d’homes davant de dones (60% – 40%) en els dos estudis i un nivell d’edat bastant similar, encara que són més joves els visitants de la ciutat de Barcelona, amb una mitjana de 37 anys, per sota de la mitjana del visitant de l’Entorn de Barcelona, que és de 45 anys.

Vull veure el resum executiu de l’estudi de la ciutat de Barcelona

Vull veure el resum executiu de l’estudi de l’Entorn de Barcelona

Articles relacionats

Back to top button