superior

abajo

Allotjament

I ara Canàries. Més pressió als pisos turístics

El Govern de Canàries se suma a les administracions que presenten normatives restrictives amb l’activitat de lloguer de vacances. L’esborrany de decret de lloguer turístic obre la porta a incorporar excepcions per part dels ajuntaments.

Igual que el Govern de la Comunitat Valenciana, el projecte de decret canari estableix el marc general del lloguer de vacances i els cabildos i ajuntaments desenvoluparan el planejament dins del seu terme municipal aplicant les limitacions i definint els estàndards de la seva implantació. Aquest planejament urbanístic té la seva importància perquè fins que no estigui aprovat no es permetrà que els habitatges es destinin a l’ús turístic si la llicència de construcció s’ha sol·licitat amb posterioritat a l’entrada en vigor del nou decret.

Una altra qüestió que especifica l’esborrany és que aquells propietaris que comercialitzin tres o més habitatges tindran la consideració de professionals. Una de les exigències que introdueix el futur decret per als apartaments turístics és la localització 24 hores del propietari per part dels turistes, però també de la comunitat de veïns.

Per la seva banda, les plataformes de comercialització assumeixen la responsabilitat que tota la informació i publicitat que es realitzi sobre un habitatge sigui veraç, a més d’incloure el número de registre del pis turístic en la publicitat per garantir la seva legalitat. En aquest sentit, també estan obligades a no comercialitzar cap apartament en situació irregular.

Aquest decret de lloguer de vacances entrarà en vigor als sis mesos de la seva aprovació i publicació.

Articles relacionats

Back to top button