superior

Organismes / Política turística

La Bolkestein arribarà al sector català aquesta tardor

La Generalitat de Catalunya liberalitzarà la intermediació turística adequant-la a la directiva comunitària de serveis – directiva Bolkestein- passat l’estiu. L’adequació de la normativa que regula el sector a Catalunya farà que les agències de viatge perdin l’exclusivitat en la mediació turística, no caldrà llicència per vendre allotjament o bitllets d’avió i simplifica el denominat viatge combinat.

La direcció general de Turisme ha mantingut contactes amb el sector i sembla que té a punt la transposició a l’ordenament turístic català de la directiva comunitària de liberalització de serveis. Es reduiran els requisits per operar com agent de viatges, no caldrà autorització per part de l’administració -amb una comunicació serà suficient-, tampoc serà obligat disposar d’un local específic per realitzar l’activitat i podran operar com agents de viatge també les persones físiques, abans era necessària la constitució en forma jurídica.

La simplificació també afecta als avals de garantia de les agències. La quantitat que havien de cobrir les empreses que treballaven la intermediació turística oscil•lava en funció de la seva classificació: minorista o majorista. La nova normativa farà desaparèixer aquesta distinció i deixarà l’aval per a tothom en 120 mil euros.

Un altre aspecte important serà la modificació del denominat viatge combinat. La venda de paquets que contingui allotjament, transport, restauració i acompanyament no serà exclusiva de les agències, la norma serà més laxa pel que fa a la consideració de viatge combinat.

En aquest sentit, segons publica el diari l’Econòmic, la direcció general de Turisme està preparant les oficines de turisme per a un nou marc de gestió. Segons aquest mitjà, les oficines podran actuar com a centrals de reserva o comercialitzar determinats productes. El motiu és aconseguir recursos extra per a promoció.

Back to top button