superior

Hotels

Hotels per hores

S’ha posat en marxa a nivell de tota Espanya la plataforma on line ByHours.com, que permet reservar habitacions d’hotels per hores.

El nou web posa a l’abast dels usuaris centenars d’hotels a les principals ciutats espanyoles i amb la possibilitat de reservar en packs de 3, 6, 12, 24, 36 i 48 hores, “ideal per a viatges de negocis, escales, turistes en trànsit i escapades de cap de setmana”, asseguren els seus responsables.

Previ a aquest llançament, ByHours.com s’ha estrenat a Barcelona amb la iniciativa Open Luxury Days, pensat per “reforcar el turisme local i posant a la seva disposició l’oferta d’hotels de luxe de la ciutat, sovint inaccessibles”.

L’equip ByHours està liderat per Christian Rodríguez, impulsor de, entre d’altres projectes, Urban Secrets, cadena de restaurants clandestins de la ciutat de Barcelona.

Back to top button