superior

AllotjamentOrganismes / Política turística

Entre 40 i 50 milions d’euros per a la rehabilitació dels hotels catalans

La Generalitat ha endegat una línia d’ajuts en què destina 4 milions d’euros per contribuir a la renovació de la planta hotelera de Catalunya. Aquests ajuts es financen gràcies als ingressos generats per l’impost turística.

Els ajuts consisteixen en la bonificació de 2 punts del tipus d’interès aplicat per l’Institut Català de Finances (ICF) als préstecs concedits als beneficiaris. I es preveu mobilitzar entre 40 i 50 milions d’euros en la rehabilitació de la planta hotelera catalana.

Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts les petites i mitjanes empreses, amb seu social o activitat a Catalunya, titulars d’un establiment hoteler amb més de 25 anys d’antiguitat ubicat en un municipi amb una població censada inferior a 50.000 habitants i que estiguin degudament inscrits al Registre de turisme de Catalunya.

Seran subvencionables aquells projectes que compleixin, entre d’altres condicions, una inversió mínima de reforma per llit que oscil•la entre els 12.370 euros i els 5.700. L’import màxim del préstec per empresa o grup no podrà ser superior als 2.000.000 d’euros ni inferior a 100.000. El període per presentar les sol•licituds està obert fins el 31 de desembre de 2014 o fins exhaurir el pressupost.

L’objectiu és posar al servei dels hotels catalans un programa per afavorir la inversió que permeti rehabilitar els seus establiments i millorar així la seva competitivitat. Segons la Generalitat, “les inversions mínimes previstes s’han establert per garantir una transformació real de l’establiment i aconseguir millores estructurals substancials i significatives que comportin una millora en la qualitat de l’experiència turística”.

Articles relacionats

Back to top button