L’últim estudi del Laboratori de Turisme sobre l’ocupació a les comarques de Barcelona

El Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona ha donat a conèixer el resultat de la seva coneguda Enquesta Flaix d’ocupació turística relativa a la Setmana Santa 2019 (nits del 12 al 21 d’abril) i com és tradicional, s’ha centrat en l’Entorn de Barcelona, és a dir totes les comarques menys el Barcelonès.

A nivell general, cal recordar que ha caigut tard en el calendari (l’any passat va ser a finals de març), que la meteorologia ha estat bastant dolenta i que segurament ha repercutit negativament per la tendència a reservar a darrere hora. Les bones dades del turisme rural (92,3% en els dies festius) refermen la tendència observada en els primers mesos de l’any en el sentit d’una recuperació del mercat espanyol.

ESTABLIMENTS HOTELERS
Ocupació mitjana del 76%, uns 3,8 punts percentuals (pp) per sobre de les xifres de l’any anterior.
– Com és natural el màxim creixement s’ha donat en els dies festius, on l’ocupació ha arribat al 80,8% (+5,4 pp respecte a l’any passat).
– Per comarques i dies festius, destaquen l’Alt Penedès (+17,9 pp), el Vallès Occidental (+14,5 pp) i el Garraf (+11,2 pp). Els segueixen el Bages (+9,7) i el Baix Llobregat (+8,6).
– Els creixements més moderats han estat els del Maresme (+3,7) i el Berguedà (+3,1).
– Les comarques que han decrescut són principalment el Moianès (-12,9 pp) i Osona (-4,4).
L’Anoia i el Vallès Oriental han tingut reduccions poc significatives.
– En els dies no festius el creixement ha estat globalment de 2,5 pp.
– Hi ha comarques que augmenten ocupació hotelera en dies festius i no festius (Alt Penedès, Bages, Baix Llobregat, Garraf i Vallès Occidental); comarques que perden ocupació en dies festius i també en dies no festius (Osona i Anoia) i comarques que en alguns casos han perdut i altres han guanyat ocupació (Berguedà i Moianès).

TURISME RURAL
Ocupació mitjana del 57,3% (+3,4 pp respecte a 2018).
Dies festius: ocupació del 92,7% (-0,2 pp).
– Dies feiners: ocupació d’un 29,3% (+6,36 pp).
– En l’històric dels darrers nou anys, l’ocupació entre festius i laborables està molt llunyana entre si (70 pp). Es un tret singular del turisme rural.
– Per comarques, totes han tingut una ocupació positiva, amb l’excepció del Berguedà,que ha baixat 5,3 pp respecte a 2018.
– La màxima ocupació l’ha tingut el Moianès en dies festius, amb un 95,2% (+11,9 pp).

CÀMPINGS
Mitjana d’ocupació: 56,2% (-7,9 pp).
– És l’única tipologia que ha perdut ocupació respecte a l’any 2018, però com és sabut, el tema meteorològic castiga especialment als càmpings.
– L’enquesta flaix d’aquesta tipologia es presenta per marca turística i no per comarca.
– Els dies festius l’ocupació puja fins el 67,4% (-10,5 pp) i els dies laborables l’ocupació mitjana ha estat del 47,2% (-5,8 pp).
– Per marques turístiques, globalment, Paisatges Barcelona puja 2,51 pp mentre que Costa Barcelona perd 9,20 pp i Pirineus Barcelona perd 5,45 pp.

Pel que fa als apartaments turístics, no s’han analitzat per falta de dades prou significatives.

Vull veure l’Enquesta Flaix Setmana Santa 2019

0 0 0