superior

Estudis

L’últim estudi del Laboratori de Turisme sobre l’ocupació a les comarques de Barcelona

El Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona ha donat a conèixer el resultat de la seva coneguda Enquesta Flaix d’ocupació turística relativa a la Setmana Santa 2019 (nits del 12 al 21 d’abril) i com és tradicional, s’ha centrat en l’Entorn de Barcelona, és a dir totes les comarques menys el Barcelonès.

A nivell general, cal recordar que ha caigut tard en el calendari (l’any passat va ser a finals de març), que la meteorologia ha estat bastant dolenta i que segurament ha repercutit negativament per la tendència a reservar a darrere hora. Les bones dades del turisme rural (92,3% en els dies festius) refermen la tendència observada en els primers mesos de l’any en el sentit d’una recuperació del mercat espanyol.

ESTABLIMENTS HOTELERS
Ocupació mitjana del 76%, uns 3,8 punts percentuals (pp) per sobre de les xifres de l’any anterior.
– Com és natural el màxim creixement s’ha donat en els dies festius, on l’ocupació ha arribat al 80,8% (+5,4 pp respecte a l’any passat).
– Per comarques i dies festius, destaquen l’Alt Penedès (+17,9 pp), el Vallès Occidental (+14,5 pp) i el Garraf (+11,2 pp). Els segueixen el Bages (+9,7) i el Baix Llobregat (+8,6).
– Els creixements més moderats han estat els del Maresme (+3,7) i el Berguedà (+3,1).
– Les comarques que han decrescut són principalment el Moianès (-12,9 pp) i Osona (-4,4).
L’Anoia i el Vallès Oriental han tingut reduccions poc significatives.
– En els dies no festius el creixement ha estat globalment de 2,5 pp.
– Hi ha comarques que augmenten ocupació hotelera en dies festius i no festius (Alt Penedès, Bages, Baix Llobregat, Garraf i Vallès Occidental); comarques que perden ocupació en dies festius i també en dies no festius (Osona i Anoia) i comarques que en alguns casos han perdut i altres han guanyat ocupació (Berguedà i Moianès).

TURISME RURAL
Ocupació mitjana del 57,3% (+3,4 pp respecte a 2018).
Dies festius: ocupació del 92,7% (-0,2 pp).
– Dies feiners: ocupació d’un 29,3% (+6,36 pp).
– En l’històric dels darrers nou anys, l’ocupació entre festius i laborables està molt llunyana entre si (70 pp). Es un tret singular del turisme rural.
– Per comarques, totes han tingut una ocupació positiva, amb l’excepció del Berguedà,que ha baixat 5,3 pp respecte a 2018.
– La màxima ocupació l’ha tingut el Moianès en dies festius, amb un 95,2% (+11,9 pp).

CÀMPINGS
Mitjana d’ocupació: 56,2% (-7,9 pp).
– És l’única tipologia que ha perdut ocupació respecte a l’any 2018, però com és sabut, el tema meteorològic castiga especialment als càmpings.
– L’enquesta flaix d’aquesta tipologia es presenta per marca turística i no per comarca.
– Els dies festius l’ocupació puja fins el 67,4% (-10,5 pp) i els dies laborables l’ocupació mitjana ha estat del 47,2% (-5,8 pp).
– Per marques turístiques, globalment, Paisatges Barcelona puja 2,51 pp mentre que Costa Barcelona perd 9,20 pp i Pirineus Barcelona perd 5,45 pp.

Pel que fa als apartaments turístics, no s’han analitzat per falta de dades prou significatives.

Vull veure l’Enquesta Flaix Setmana Santa 2019

Articles relacionats

Back to top button