Destinacions

El turisme a Catalunya creix més en número que en ingressos

El balanç turístic de Catalunya pel 2015 tanca amb un increment de turistes del 3,7% i del 3,4% de la despesa.

En el seu primer acte com a conseller de Turisme de la Generalitat, Jordi Baiget, ha presentat les dades turístiques de la Comunitat. L’any 2015 Catalunya ha rebut més de 17,4 milions de turistes estrangers (+3,7%) que han generat una despesa de 15.625 milions d’euros (+3,4%). Els principals mercats emissors que destaquen pels augments dels turistes són els procedents dels Estats Units d’Amèrica (25,9%),  França (8,2%), Regne Unit (6,5%) i la resta d’Europa (8,1%).

França continua sent el principal mercat emissor, aportant el 28,6% del total d’entrades, i un increment gairebé d’un milió d’entrades des de 2013. Pel que fa al cas de Rússia, és el mercat que més es contrau amb un 31% anual des de 2014. Aquesta davallada no es limita a Catalunya perquè és fruit de la seva inestabilitat política i econòmica. Tot i això, a partir de 2016 s’espera un canvi de tendència. 

 

2014

2015

%Variació   interanual 2015/2014

 

Turistes estrangers

(en milers)

16.793,80

17.417,3

3,70%

 

Despesa total

(Milions EUR)

15.113,70

15.625,0

3,40%

 

Despesa mitjana diària (€)

117,7

121

2,81%

El creixement del turisme en els mesos de temporada baixa és més fort que en els de temporada alta, fet que consolida la tendència a la desestacionalització. En aquest sentit Baiget ha destacat que “el 53% del turisme estranger que arriba a Catalunya ho fa en temporada baixa i que prop del 50% de la seva despesa és fora dels mesos de la temporada alta”.

Pel que fa a la despesa, cal destacar l’increment dels turistes procedents del Regne Unit en un 10,4%, del mercat estatunidenc en un 12,6% i un significatiu increment dels Països Nòrdics (8,3%).

Les pernoctacions en hotels, càmpings, apartaments i establiments de turisme rural de Catalunya se situarien al voltant dels 75,4 milions, un 4,6% més que en 2014. Per mercats, destacar l’important increment del turisme català i de l’espanyol.

PERNOCTACIONS

2014

2015

% Variació interanual

Estrangers

47.882.335

49.157.865

2,66

Resta   de l’Estat

8.104.312

8.532.385

5,28

Catalans

16.023.561

17.672.103

10,29

TOTAL

72.010.208

75.362.353

4,66

Font: IDESCAT/INE.
*Nota: el mes de    desembre de 2015 s’ha calculat considerant que ha tingut el mateix   creixement que el mes de desembre de 2014.
 
 

Articles relacionats

Back to top button