superior

Mercats

El creixement econòmic dels estats augura una millora en el sector turístic

L’activitat turística a Europa en general i, a Espanya i Catalunya en particular, es veurà beneficiada per la millora econòmica de molts estats que han superat la crisi o no l’han patit amb força.

La incorporació a l’escena mundial de les potències emergents BRIC (Brasil, Rússia, India i la Xina) serà especialment significatiu pel que fa a la irrupció en el flux turístic de clients procedents d’aquests països. Les previsions marquen un creixement de les seves economies del 4,9% la propera dècada. Això comportarà un important desenvolupament de les classes mitjanes i un augment del potencial com emissor turístic.

Als BRIC cal sumar un altre grup de països emergents amb un pes específic més modest però que compten amb una població abundant i jove, economies diversificades i en creixement. Colòmbia, Indonèsia, Egipte, Turquia i Sud-àfrica són o esdevindran aquestes noves potències emergents, amb creixements mitjans anuals del 4,5%, que s’incorporaran al nou escenari dels mercats emissors de turisme.

L’economia alemanya es recupera

I pel que fa a un mercat emissor tradicional, madur, però de gran pes específic per a Catalunya com és l’alemany, sembla que arriben bones notícies. El Banc Central d’Alemanya (Bundesbank) ha corregit a l’alça les seves previsions, i segons indiquen les dades, Alemanya creixerà aquest any un 3%, en lloc de l’1,6% previst fa uns mesos. Si s’acompleix el pronòstic, el 2010 serà el millor any per a l’economia alemanya des del 2006. Aquest creixement hauria de permetre recupera l’afluència turística cap a Catalunya que ha caigut en picat els últims dos anys. Els resultats interanuals que ofereix l’Observatori de Turisme de Catalunya registren un descens de turistes alemanys en 2010 del 7,4% front a un descens del 23,1% l’any passat en el mateix període.

Back to top button