superior

Organismes / Política turística

El Consell de Ministres aprova 1.000 milions d’euros per al turisme

El Govern espanyol ha aprovat una dotació pressupostària de 1.030 milions d’euros per a un paquet de mesures turístiques entre les que destaca la creació d’una línia ICO de 500 milions d’euros d’ajudes per a empreses del sector que potenciïn la sostenibilitat energètica i l’accessibilitat en els seus establiments.

D’aquest pressupost, 100 milions d’euros es destinaran exclusivament a les Canàries i 78 per a les Balears. Catalunya, per la seva banda, no té cap partida concreta més enllà de la destinada a la construcció d’un nou parador de turisme a Lleida que costarà uns 19 milions d’euros.

La línia ICO de 500 milions estarà vigent fins que s’esgotin els fons o en el seu cas fins al 31 de desembre del 2009. Les ajudes de la nova línia de crèdit es destinaran a projectes que suposin una millora de l’eficiència energètica: facilitin l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques per a persones amb discapacitat; implantin sistemes de qualitat com la Q de Qualitat Turística Espanyola o ISO 9.000; implantin noves tecnologies i especialitzin l’oferta turística de l’establiment.

L’import màxim a finançar serà del 90 per cent de la inversió neta (impostos exclosos) amb un límit màxim de finançament de 2 milions d’euros i amb una modalitat de préstec/leasing. Els terminis d’amortització va dels 5 als 12 anys amb diferents possibilitats de períodes de carència.

Amb aquesta mesura, l’executiu central pretén reorientar el sector turístic cap a la sostenibilitat energètica i demostrar el seu compromís amb l’economia sostenible i el respecte amb el medi ambient.

Alhora, el Govern ha aprovat 170 milions per a la modernització dels 19 paradors nacionals en els pròxims tres anys. A més de la construcció dels futurs paradors de Morella a Castelló (17,8 milions) i Lleida (19 milions).

Altres partides aprovades pel Consell de Ministres han estat per als Parcs Nacionals amb 10 milions d’euros i el turisme gastronòmic destinant 9 milions d’euros en dos anys. Així, dins d’aquest pla de promoció internacional del turisme gastronòmic espanyol tindrà lloc la celebració del I Congrés Europeu sobre Turisme i Gastronomia que es portarà a terme durant la presidència d’Espanya de la Unió Europea. En aquesta línia, el Govern elaborarà plans de màrqueting de Turisme Eno-gastronòmic en els principals mercats nacionals d’Europa, Amèrica i Àsia. /Ag EP

Back to top button