superior

Apartaments

Barcelona tancarà 533 apartaments turístics

L’Ajuntament de Barcelona basant-se en la nova Llei de l’Habitatge ha impulsat una “mesura de govern” que regula aquesta activitat econòmica a la ciutat. La normativa diferencia el districte de Ciutat Vella, on es tancaran establiments i no es donaran nous permisos, de la resta de la ciutat.

L’Ajuntament afirma que “el parc d’habitatges d’ús turístic és una activitat econòmica, que pot ser una realitat positiva, però alhora també la causa d’un debilitament de la convivència dels veïns i les veïnes”. El districte de Ciutat Vella, on es concentren bona part d’aquesta tipologia d’habitatges, té actualment 1.202 habitatges d’ús turístic, dels quals només 669 van sol·licitar una llicència de canvi d’ús. Per aquest motiu els 533 habitatges restants hauran de cessar la seva activitat.

A més, l’Ajuntament, segons el Pla d’Usos vigent, no facilitarà noves llicències perquè s’obrin nous apartaments turístics a Ciutat Vella. Pel que fa a la resta de districtes els habitatges que vulguin esdevenir d’ús turístic -excepte a Ciutat Vella- hauran de tramitar la nova llicència municipal. Els establiments que actualment estiguin inscrits en el Registre d’Empreses i Activitats Turístiques (REAT) de la Generalitat podran continuar la seva activitat.

L’Ajuntament ha marcat com a requisits per aconseguir una llicència municipal disposar d’una cèdula d’habitabilitat amb la capacitat màxima de l’habitatge i comunicar l’activitat econòmica al veïnat. Les molèsties als veïns es sancionaran amb un màxim de 15 mil euros i no disposar de llicència fins a 30 mil euros.

Situació del Parc d’Habitatges Turístics a la ciutat de Barcelona

 

Districte

Habitatges en comunitat

Habitatges "aïllats"

Total

Ciutat Vella

386

804

1.190

Eixample

166

492

658

Sants-Montjuïc

18

96

114

Les Corts

25

36

61

Sarrià-St. Gervasi

42

41

83

Gràcia

49

77

126

Horta-Guinardó

28

73

101

Nou Barris

0

1

1

Sant Andreu

0

10

10

Sant Martí

0

193

193

Total

714

1.823

2.537

Dades del Registre de la Generalitat.

Accés al document “Mesura de govern sobre la regulació de l’ús turístic dels habitatges 2008-2011” Plenari del Consell Municipal 18/4/2008

Back to top button