superior

Destinacions

Barcelona crearà el Consell Turisme i Ciutat que decidirà el nou model turístic

El Plenari de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat per majoria absoluta la creació del Consell Turisme i Ciutat com a òrgan de participació sectorial i ciutadana que consensuarà el futur model turístic de la ciutat. L’alcaldessa Ada Colau vol que entre les seves funcions estigui la d’assessorar-la sobre les línies estratègiques en matèria de turisme que ha d’aplicar el govern municipal.

Com a primeres feines a abordar per part d’aquest consell està el Pla especial de Regulació d’Allotjaments i l’elaboració del Pla estratègic de Turisme 2016-2020. A banda d‘assessorar les polítiques turístiques i elaborar estudis, entre les funcions del Consell Turisme i Ciutat també està l’elaboració d’un informe anual sobre la situació del turisme a Barcelona on hi figuren les actuacions més destacades que s’hagin de realitzar en aquest camp.

El nou equip de govern municipal ha defensat en el plenari la necessitat de “governar el turisme, una font de riquesa, combatre els impactes negatius que té, trencar inèrcies, i tenir capacitat de preveure i planificar un model sostenible pel futur turístic”. El Consell “serà l’espai de diàleg on s’incorporaran tots els actors socials, econòmics i veïnals en la governança del turisme a la ciutat”, han sentenciat.

El futur consell es reunirà trimestralment i amb la finalitat de garantir que sigui representatiu del conjunt de la ciutadania, l’ajuntament diu que haurà de comptar amb “representants d’entitats d’àmbit de ciutat del sector del turisme, gremis i professionals, d’entitats de la cultura, sindicals, mediambientals, veïnals i d’àmbit territorial, persones expertes i persones tècniques municipals així com representants de cadascun dels grups municipals”.

Articles relacionats

Back to top button