Gaspart: “ser una ciutat cara no és bo però ser barata és pitjor”

Turisme de Barcelona insta els hotelers de la ciutat a pujar les tarifes entre un 15 i un 20% per recuperar els nivells previs a la crisi i equiparar els preus amb les principals ciutats turístiques europees. Per a Joan Gaspart, president del consorci, “ser una ciutat cara no és bo però és pitjor ser una destinació barata, i si l’augment és moderat no té per què perjudicar l’atracció de turistes”.

Precisament el preu és un dels tres aspectes que més disgusten els turistes segons l’enquesta presentada per Turisme de Barcelona. Un turista que ronda els 35-44 anys, viatja en parella, utilitza aerolínies convencionals més que les low cost, i fa una despesa mitjana que supera els 440 euros.

Més turistes i més despesa

En el primer quatrimestre de l’any els visitants a la ciutat van créixer un 10% respecte el mateix període de 2009, i les previsions per als mesos que queden fins a finals d’any apunten a un augment similar.

Respecte a l’ocupació, aquesta es va situar en el 65% de mitjana, dos punts per sobre de la xifra de l’any passat, malgrat que la planta hotelera ha crescut un 6% (3.600 llits més).

La despesa mitjana per turista ha crescut un 16,82% en els primers mesos de 2010, arribant a la xifra total de més de 420 milions d’euros. Joan Gaspart va destacar l’evolució de mercats emergents com ara Rússia, Brasil, la Xina i l’Índia, amb una despesa que ha crescut un 57% i ha superat els 24 milions d’euros. En aquest sentit, el president de Turisme de Barcelona ha reivindicat més vols directes amb Rússia per potenciar aquest mercat, tot i reconèixer la millora que ha experimentat la capital catalana pel que fa a connexions aèries.

0 0 0