superior

EstudisMercats

Un trimestre amb estadístiques de rècord

3 milions de turistes estrangers han escollit Catalunya com a primera destinació dels seus viatges a l’estat durant el primer trimestre de 2017. Aquesta dada suposa batre de nou un rècord d’afluència en un primer trimestre de l’any.

En termes interanuals, el flux augmenta un 4%, i els mercats estatunidenc i rus han estat els principals impulsors. Pel que fa a valors absoluts, aquest ascens ha representat l’arribada de 115.607 turistes més que fa un any.

També en números absoluts els mercats francès i britànic han estat els que més creixen. Un de cada quatre turistes estrangers ha estat francès. El mercat gal és el principal emissor, amb el 24,4% de les arribades del trimestre, seguit del britànic (10,6%).

Arribada de turistes estrangers per país d’origen – I trimestre

A escala estatal s’han rebut pràcticament 13 milions de turistes, un 9,3% més que el mateix període de 2016. Així, el flux augmenta amb més intensitat en el conjunt de l’Estat (+9,3%) que a Catalunya (+4%). Catalunya es posiciona com la segona destinació de l’Estat d’arribada de turistes estrangers. Concentra un 23,1% de tots els turistes internacionals de l’Estat, per darrere de les Canàries que recull el 28,3% del total de turistes estrangers.

Articles relacionats

Back to top button