superior

Destacat

Predicció de creixement en el turisme de negocis per al 2014


Els compradors i proveïdors europeus del sector MICE (Reunions, Incentius, Conferències i Esdeveniments) es mostren optimistes respecte al creixement del sector anomenat turisme de reunions durant els propers 12 mesos.

Així es desprèn de l’estudi Global Research IBTM presentat en la recent fira EIBTM celebrada a Barcelona els dies 19 a 21 de novembre. La fira ha reunit professionals de tots els sectors de la indústria de les convencions, els esdeveniments i els viatges de negocis.

Prop del 57% dels compradors que van respondre a l’enquesta va dir que les conferències i els esdeveniments a Europa augmentarien en els propers 12 mesos, mentre que aquesta xifra s’incrementa fins al 66% en el cas dels proveïdors. No obstant això, el seu optimisme no és tan fort quan parlen de pressupostos. El 39% dels compradors prediu increments per a l’any que ve, mentre que el percentatge baixa al 23% en el cas dels proveïdors. La despesa mitjana per comprador en els esdeveniments organitzats a Europa és de 844 euros.

Segons dades de la investigació, van respondre a l’enquesta 535 compradors, procedents de 26 països europeus entre els quals Espanya, i 167 proveïdors (hotels, seus de conferències, convention bureaus, DMCs, organitzacions nacionals de turisme, transports, empreses tecnològiques i mitjans de comunicació). El 72% dels compradors enquestats prové d’agències i tercers.

Respecte al tipus d’esdeveniments organitzats, el majoritari entre els compradors és el de les reunions amb un 78%, seguit dels viatges d’incentius amb un 59,7% i de les conferències corporatives amb un 57%. Els viatges de negocis ocupen el quart lloc amb un 47,7%, seguits dels congressos (42%). Les fires obtenen el 28%.

Quant a l’origen dels delegats que assisteix a aquest tipus d’actes, Alemanya apareix en el primer lloc, seguida d’Espanya i del Regne Unit. Cal destacar que Rússia ocupa la sisena posició i els Estats Units, la vuitena. Polònia tanca la llista dels deu primers països emissors. L’estudi també assenyala que els compradors europeus fan grans quantitats de negocis fora d’Europa. Amèrica amb el 43% és la que atreu més esdeveniments, seguida d’Àsia (35%), Orient Mitjà (32%) i Àfrica (19%).

El sector de procedència —tant de compradors com de proveïdors— és en primer lloc el de les farmacèutiques i els metges, seguit del sector financer, bancs i companyies d’assegurances. Les comunicacions i l’electrònica ocupen el tercer lloc del rànquing.

La mitjana d’assistents compradors europeus a un esdeveniment és de 136. El 27% dels esdeveniments té entre 101 i 300 assistents, el 26%, entre 51 i 100 i el 21,6%, entre 26 i 50 assistents.

Factors clau en la selecció de la destinació
La ubicació, la qualitat del servei i el preu continuen sent els primers motius per escollir el lloc on celebrar l’esdeveniment. No obstant això, quan els pressupostos són limitats apareixen altres factors clau com l’accessibilitat, el compliment dels requisits de la indústria, la capacitat de les instal•lacions per a conferències o la qualitat del menjar. Elements com l’existència d’un Convention Bureau, que faci d’intermediari, o l’experiència prèvia de seu estan valorats com a poc importants. Cal destacar que el 57% dels proveïdors prediu l’aparició de noves destinacions.

L’estudi assenyala que per primera vegada en els últims anys l’economia global no serà el factor fonamental a tenir en compte en el negoci, sinó que apareixen nous elements com les noves tecnologies que afegeixen opcions creatives per a esdeveniments (53%), l’ús de les xarxes socials per crear consciència i interès abans de la reunió (43,9%), la necessitat de demostrar el ROI dels esdeveniments (42%) o la consideració del networking com més prioritari que el mateix contingut (40,9%).

Elevat ús de TIC i xarxes socials
Un altre dels aspectes clau per als enquestats és l’elevat ús de les noves tecnologies i les diferents formes de comunicació. Prop del 91% dels compradors utilitza email, MailChimp o iContact, el 65% fa servir les xarxes socials abans, durant i després de les reunions, i el 32% utilitza els SMS per ajudar en l’organització dels esdeveniments. El 42% dels organitzadors de reunions manifesta repartir Smartphones o tabletes entre els delegats per proporcionar informació. Facebook (74,7%), LinkedIn (55%), Twitter (41,9%), Google+ (28%) i YouTube (26,6%) són les xarxes socials més utilitzades pels compradors. Tot i això, el 21% afirma no utilitzar cap xarxa social.

Pel que fa als proveïdors europeus, el 81% assegura que la falta de WIFI gratuït és causa d’insatisfacció entre els compradors, seguida de les xarxes socials (42%) i de les Apps per proveir a clients i delegats (32,8%). Facebook, amb un 85%, seguida de Twitter (72%), LinkedIn (67,6%) i YouTube (57%) són les xarxes socials més utilitzades pels proveïdors per comunicar informació de l’empresa. El 2,9% assenyala no utilitzar cap xarxa social.

[HOME]

Back to top button