superior

Organismes / Política turística

Un estiu que convida a l’optimisme

Catalunya ha rebut 11,2 milions de turistes estrangers en els nou primers mesos de l’any, xifra que suposa un 4,3% més respecte el mateix període de 2010, segons les últimes dades de Frontur.

En el mes de setembre, la destinació catalana ha rebut 1,4 milions de turistes, un augment del 7,3% que confirma la tendència positiva que s’ha registrat aquest estiu, malgrat la situació econòmica actual. Amb les últimes dades, entre juny, juliol, agost i setembre, Catalunya ha rebut un total de 6,6 milions d’estrangers.

Per mercats, França continua com a primer emissor i cal destacar els creixements interanuals experimentats pels Països Baixos, Bèlgica i Itàlia respecte el mateix període que l’any anterior.

Turistes estrangers (per milers). Gener-setembre 2011

França 3.199 (-2,7%)

Alemanya 810 (-0,1%)

Itàlia 955 (+3,0%)

Regne Unit 1.065 (-1,2%)

Bèlgica 417 (+20,0%)

Països Baixos 700 (+25,6%)

Resta Europa 2.781 (+6,9%)

Resta món 1.292 (+12,3%)

Back to top button