Organismes / Política turística

UCAVE i ACAV qüestionen l’adaptació a Catalunya de la Directiva Bolkestein

UCAVE, la Unió Catalana d’Agències de Viatges Emissores, i ACAV, l’Associació Catalana d’Agències de Viatges, es mostren disconformes per la transposició de la Directiva Bolkestein a Catalunya. Han traslladat a la Comissió Europea dues preguntes que qüestionen alguns dels preceptes de l’adaptació a la normativa catalana perquè contravenen el disposat en la Directiva.

Les dues associacions creuen que l’adaptació de la Generalitat de Catalunya és “precipitada, incompleta i contradictòria”. En concret els principals punts de desacord fan referència a la nova definició de viatge combinat i a l’exclusivitat de local dels agents de viatge.

En el cas de la definició de viatge combinat, les associacions argumenten que “l’executiu català, contràriament a allò establert en la Directiva europea, ha adoptat una definició més laxa de viatge combinat” i així en “els supòsits en els quals, acord a la normativa europea serien considerats viatges combinats, en la normativa catalana perden aquesta apreciació amb els conseqüents perjudicis per al consumidor en matèria de protecció”.

Quant al requisit d’exclusivitat del local dels agents de viatges, les associacions creuen que aquesta exclusivitat contravé l’esperit liberalitzador de la Bolkestein ja que tanca la possibilitat a les agències de desenvolupar activitats econòmiques diferents en un mateix local i diversificar així el seu negoci. “El fet que a dia d’avui es mantingui l’exclusivitat d’activitat en el local de l’agència, contravé de ple l’establert en la Directiva Bolkestein, i a més crea un greuge comparatiu amb agències de viatges d’altres comunitats autònomes o d’altres estats de la Unió Europea”, segons UCAVE i ACAV.

Back to top button