superior

Estudis

Quin és el perfil del turista del vi?

“El perfil dels visitants als cellers de Catalunya” és el nom de l’estudi realitzat des de la Marca Enoturisme a Catalunya que ha volgut conèixer millor els turistes que els visiten i aprofundir en el seu comportament.

Per millorar les eines de captació i fidelització de l’enoturista és important disposar de dades dels clients. Per això l’estudi de la marca Enoturisme ha fet entrevistes personals als visitants dels cellers de pràcticament totes les denominacions d’origen catalanes.

Quines són les característiques bàsiques dels visitants enoturistes?
A Catalunya és majoritàriament home (56%), té 49 anys de mitjana, té estudis superiors o universitaris (47%) i està en situació laboral activa (80%). Viatja principalment amb amics (32%), tot i que també destaquen els viatges en parella (29%), i un 65% ho fa en grups organitzats. A més, és repetidor, ja que el 31% ja ha visitat un celler a Catalunya anteriorment.

Aquests visitants cerquen sobretot una experiència de “descoberta” i el preu no és un factor determinant. Les principals motivacions per visitar un celler són “El vi i el seu món”, “És una activitat entretinguda”, i “És una activitat cultural per aprendre coses”.

La majoria escullen el celler o bé per recomanació d’amics (48%) o bé perquè els han ofert a través d’alguna agència de viatge o hotel (40%), i el 50% consulta el web del celler per trobar la ubicació, per informar-se de les activitats o bé per realitzar una reserva.

Un 41% dels visitants als cellers catalans són d’origen europeu, mentre que el 38% prové del mercat domèstic català, el 14% arriba dels Estats Units i el 8% restant és de la resta de països del món. Els estrangers dormen principalment en hotels de 4 i 5 estrelles i en allotjaments rurals, i un 50% ho fa a Barcelona mentre que un 33% dorm en una població propera al celler.

La despesa mitjana dels visitants se situa entorn als 20 euros en activitats del celler i entorn als 25 euros pel que fa als productes, i cal destacar que els catalans realitzen una despesa menor en productes del celler en contraposició a la resta de visitants.

Articles relacionats

Back to top button