superior

Aeri

Puja el tràfic del baix cost aeri i baixen les aerolínies tradicionals

Catalunya està experimentant un davallada constant durant el 2012 en la variació interanual d’entrada de passatgers per companyies aèries tradicionals. La caiguda de passatgers per companyies tradicionals (-5,6%) contrasta amb el creixement registrat per les companyies de baix cost (+22,5%).

Fins el mes d’agost els aeroports catalans han rebut un total de 9.377.824 passatgers internacionals, amb un creixement del 6,7% respecte al mateix període de 2011. El 61,0% d’aquests passatgers ha arribat per companyies de baix cost, així Catalunya registra major quota d’entrades a través d’aerolínies de baix cost que la mitjana estatal (58,3%).

Segons les dades facilitades per l’Observatori d’Empresa de la Generalitat, Catalunya s’ha erigit en la segona destinació de l’Estat pel que fa als passatgers entrats per companyies de baix cost (5.716.093 passatgers, amb una quota del 22,4% sobre el total), per darrera de les Balears. És la comunitat autònoma que més creix amb relació a un any abans (+15,8%), i juntament amb les Illes Balears les úniques de les principals destinacions amb resultats positius.

Pel que fa a les entrades per companyies tradicionals, Catalunya se situa en segona posició, amb un 20,1% de desplaçaments sobre el total estatal (3.661.731 passatgers). En primer lloc hi ha la Comunitat de Madrid, que representa el 44,2% del total estatal. Els passatgers per companyies tradicionals cauen en totes dues destinacions respecte al mateix període de 2011 (Catalunya: -4,8% i Comunitat de Madrid: -3,6%). 

[HOME]

Back to top button