Destinacions

Mig milió d’euros per atraure turistes als espais naturals protegits de Catalunya

El nou Pla de foment del turisme de natura als espais naturals protegits (ENP) de Catalunya proposa 50 actuacions a curt i mig-llarg termini per impulsar i consolidar el turisme de natura a Catalunya, “un producte amb una demanda a l’alça”, segons la Generalitat.

D’aquestes, en destaquen dues que es duran a terme de manera immediata: una campanya de promoció dirigida principalment als nuclis urbans de Catalunya, Espanya i sud de França, valorada en mig milió d’euros; i la creació de la Taula de l’Ecoturisme.

El pla defineix l’estratègia per impulsar l’ecoturisme a Catalunya, especialment en els espais naturals protegits del país. L’objectiu és, segons els seus impulsors, “posicionar Catalunya com a referent en matèria de turisme de natura a la regió mediterrània en l’horitzó 2020, a partir de la valorització i conservació dels seus recursos naturals, culturals i paisatgístics i la contribució al desenvolupament local del territori”.

A Catalunya, prop del 30% del territori gaudeix d’alguna figura de protecció pels seus valors naturals i patrimonials. A tall d’exemple, els 4 parcs del Pirineu (3 Parcs Naturals i 1 Parc Nacional), generen uns 400 llocs de treball induït, i prop de 15 milions d’euros anuals de valor afegit, en part fruit del seu paper com atraient per a visitants i turistes.

Articles relacionats

Back to top button