superior

Estudis

Les dones ocupen el 43,5% dels llocs de treball del sector turístic

En el Dia Internacional de les Dones s’han donat a conèixer algunes dades significatives sobre la presència de la dona en l’activitat turística, un sector que es pot considerar altament feminitzat i que algunes de les ocupacions estan pràcticament copades per dones.

En el cas de Catalunya trobem 400.000 persones ocupades en activitats turístiques, de les quals el 43,5% són dones. Una de les característiques del mercat laboral turístic es que la dona té una presència limitada en càrrecs directius malgrat estar present amb força en llocs de treball de nivells inferiors. Ocupen majoritàriament activitats situades entre les que ofereixen una remuneració salarial més baixa.

La crisi sanitària de la Covid-19 ha impactat de forma més cruenta entre les dones del turisme. Són les activitats vinculades a l’hostaleria i el turisme les que van perdre més ocupació femenina. L’Observatori del Treball i Model Productiu de Catalunya diu que 34.400 dones han deixat d’estar ocupades a l’hostaleria en el 4r trimestre 2020 respecte un any abans. En el subsector de l’allotjament les dones han deixat de formalitzar en 2020 més de 70.000 contractes laborals i en els serveis de restauració s’han fet 111.000 contractes menys. En el camp de les agències de viatges Catalunya ha sumat a les llistes a l’atur a mig miler de dones en l’últim any.

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones l’Agència Catalana de Turisme ha impulsat a les xarxes socials la campanya #8MDonesiTurisme #SocDonaEnTurismePerquè.

Articles relacionats

Back to top button