superior

Destacat

L’activitat turística estrangera augmentarà un 1,4% a Catalunya

El sector turístic continuarà creixent durant aquest any a Catalunya, segons l’Índex UAB d’activitat turística, l’onzena edició del qual s’ha presentat recentment.

Tot i registrar un increment menor al dels darrers dos anys, el turisme serà un cop més un baló d’oxígen pel global de l’economia del país, en un context econòmic general que fa més necessari que mai l’impuls del sector per contrarestar els efectes de la crisi econòmica.

L’Índex UAB d’Activitat Turística pronostica pel sector un augment de l’1,4% de l’activitat turística dels estrangers durant el 2012. Després del bienni de retrocès dels anys 2008 i 2009, el 2012 serà el tercer any consecutiu amb dades positives, fet que mostra la bona salut del sector turístic català.

El creixement, però, serà menor al registrat els anys 2010 (6,5%) i 2011 (3,5%), en què va haver efecte rebot i trasvàs de fluxe provinent de destins del Magreb socialment inestables. La desacceleració del 2012 es considera conseqüència de factors com el context de major incertesa econòmica general, la menor davallada conjuntural a mercats competidors com Egipte o Tunísia, i l’organització de grans esdeveniments esportius a altres països.

Segons els pronòstics de la UAB, el nombre de turistes estrangers podria créixer un 3,2% i arribar als 15,5 milions de persones, gairebé mig milió més que l’any passat. Quant als principals mercats emissors, s’espera un augment lleuger de turistes francesos i italians (un 0,7% i un 0,4% més que el 2011, respectivament), una lleu disminució de turisme alemany (-0,1%) i un retrocés més significatiu pel que fa als britànics, que celebren els JJOO (-5,5%), belgues i holandesos (-2,8%). La previsió no inclou els turistes espanyols, que es preveu siguin menys que el 2011.

S’ha de destacar un significatiu increment de turistes procedents dels considerats mercats emergents, com ara Àsia oriental (especialment xinesos) i Amèrica del Nord. El conjunt dels mercats que no són els més tradicionals pujarà un 10,1%. Si s’analitzen les dades de la darrera dècada, els mercats emergents guanyen pes en el conjunt de la demanda turística, passant del 26,4% al 38,5%.

La despesa real dels turistes estrangers a Catalunya creixerà a l’entorn d’un 1,6% respecte del 2011, situant-se en 11.500 milions d’euros, amb protagonisme de nou pels mercats emergents, que augmentaran la seva despesa en un 7,6%, mentre que disminuirà la despesa d’italians, britànics i, en menor mesura, de francesos, belgues i holandesos.

No obstant això, i com a conseqüència de la major incertesa econòmica, es preveu un descens de la despesa per turista per segon any consecutiu. Retrocediria un 1,6%, situant-se enguany en 741 euros.

Es confirma la fortalesa de la marca Barcelona com a destí tractor -lligat a la desestacionalització- i el previsible creixement de Tarragona. En definitiva, l’escenari és optimista, tot i les previsions de recesió general. L’única forma de sortir de la crisi és vendre a l’exterior, i el turisme català sembla que fa els deures, i haurà de seguir en aquesta línia.

Índex UAB 2012

Back to top button